Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif Ysgoloriaethau’r Coleg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (£3000 dros dair blynedd) ar gyfer cyrsiau gradd lle bydd myfyrwyr yn dilyn 240 credyd neu fwy trwy gyfrwng y Gymraeg.

I ymgeisio ar gyfer un o’r Ysgoloriaethau hyn ym Mangor, mae gofyn i chi sefyll ein arholiad Ysgoloriaethau Mynediad. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: www.colegcymraeg.ac.uk

Ysgoloriaethau Cymhelliant

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £500 y flwyddyn (£1500 dros dair blynedd) ar gyfer cyrsiau gradd lle bydd myfyrwyr yn astudio o leiaf 120 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gyfer cyrsiau penodol yn y meysydd academaidd isod (lle bydd modd astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg):

  • Busnes a Rheolaeth
  • Cemeg
  • Cyfraith
  • Gwyddorau’r Amgylchedd a Daearyddiaeth
  • Gwyddorau ac Astudiaethau Chwaraeon
  • Gwyddorau Iechyd
  • Ieithoedd Modern
  • Seicoleg

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: www.colegcymraeg.ac.uk.

Manylion Cyswllt

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Cangen Bangor
Canolfan Bedwyr, Dyfrdwy, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
bangor@colegcymraeg.ac.uk
01248 388247