Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif Ysgoloriaethau’r Coleg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (£3000 dros dair blynedd) ar gyfer cyrsiau gradd lle bydd myfyrwyr yn dilyn 240 credyd neu fwy trwy gyfrwng y Gymraeg.

I ymgeisio ar gyfer un o’r Ysgoloriaethau hyn ym Mangor, mae gofyn i chi sefyll ein arholiad Ysgoloriaethau Mynediad. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: www.colegcymraeg.ac.uk

Ysgoloriaethau Cymhelliant

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £500 y flwyddyn (£1500 dros dair blynedd) ar gyfer cyrsiau gradd lle bydd myfyrwyr yn astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gyfer cyrsiau penodol lle bydd modd astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg:

 • Busnes a Rheolaeth
 • Hanes
 • Cyfraith
 • Gwyddorau Cymdeithas
 • Athroniaeth a Chrefydd
 • Diwydiannau Creadigol
 • Cerddoriaeth
 • Cyfraith
 • Gwyddorau ac Astudiaethau Chwaraeon
 • Gwyddorau Iechyd
 • Ieithoedd Modern
 • Seicoleg

Holwch yn eich ysgol am fwy o wybodaeth, neu cysylltwch â Lois Roberts, Swyddog Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Manylion Cyswllt

Lois Roberts, Swyddog Cangen Bangor,
Canolfan Bedwyr, Dyfrdwy, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG.
l.a.roberts@bangor.ac.uk
01248 388247