Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Mae cynllun Ysgoloriaeth Chwaraeon Bangor yn bwriadu cydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyrhaeddiad mewn chwaraeon. Nid yw’r Ysgoloriaethau, sy’n werth £3,000 y flwyddyn, wedi’u cyfyngu i unrhyw gamp neilltuol nac i fyfyrwyr ar unrhyw gyrsiau penodol. Yn y rhan fwyaf o achosion fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i’r unigolion hynny a fydd yn gallu cynrychioli Prifysgol Bangor yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS).

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer eich ystyried ar gyfer Ysgoloriaeth Chwaraeon, rhaid i chi fod:

  • Yn debygol o gyrraedd safle podiwm neu safle a fydd yn sgorio pwyntiau yn y bencampwriaeth BUCS briodol
  • Yn gystadleuydd lefel Ewropeaidd, lefel y Gymanwlad neu lefel Byd yn eich camp neilltuol
  • Yn cystadlu mewn camp neu ar lefel nad yw’n cynnig gwobrau ariannol.

I wneud cais am yr Ysgoloriaethau Chwaraeon, dylai ymgeiswyr UCAS lenwi ffurflen gais a'i ddychwelyd erbyn Mawrth 31. Cliciwch ar y cysylltiadau isod er mwyn lawrthwytho'r canllawiau a'r ffurflen gais.

  • Canllawiau i ymgeiswyr (word)
  • Ffurflen gais (word)