Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Disgownt Teyrngarwch Graddedigion ar gyfer 2020

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig gostyngiad ffioedd o £500 i holl gyn-fyfyrwyr Cartref / UE Prifysgol Bangor sy’n hunan-gyllidol ac sydd wedi graddio â gradd anrhydedd, a gostyngiad o £1,000 i holl gyn-fyfyrwyr hunan-gyllidol Rhyngwladol Prifysgol Bangor sydd wedi graddio â gradd anrhydedd*.

I fod yn gymwys am y Gostyngiad Teyrngarwch i Raddedigion, mae'n rhaid i chi:

  • fod wedi graddio o raglen israddedig ym Mhrifysgol Bangor
  • ymgeisio'n llwyddiannus ac yna cofrestru ar gyfer astudiaeth llawn amser ar un o'n graddau cymwys Meistr Hyfforddedig (e.e. TAR Cynradd neu Uwchradd, MA, MSc, MBA, LLM. Nid yw'n cynnwys graddau MRes)

Sylwer:

  • Sylwch mai dim ond am UN dyfarniad/ysgoloriaeth y mae myfyrwyr yn gymwys fel rheol - os dyfernir ysgoloriaeth o werth uwch i chi yn ddiwedarach, bydd y dyfarniad o werth uwch yn cael blaenoriaeth a bydd y dyfarniadau o werth is yn cael eu diddymu.
  • * Mae ymgeiswyr Ynys (Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) yn cael eu cyfri yn “fyfyrwyr tramor” ond maent yn talu cyfradd Cartref / UE ac felly maent yn gymwys ar gyfer Gostyngiad Teyrngarwch Graddedigion o £500 (yn hytrach na'r £ 1,000).

Nid oes rhaid gwneud cais ar wahân am y gostyngiad.