Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llysgennad Digidol Prifysgol Bangor Telerau ac amodau

 • Bydd angen i Llysgennad Digidol ddarparu isafswm un eitem y gellir ei rannu bob wythnos (mae un eitem yn golygu post ar Facebook/Instagram/Twitter/Snapchat neu pob un).
 • Rhaid i chi fod yn barod i bostio unrhyw gynnwys a’i wneud yn gyhoeddus i’r diben hwn ar eich cyfrif eich hun fel y gellir ei rannu gan y Brifysgol.
 • Dylai cyfraniadau fod yn arddull arferol y Llysgennad Digidol, ac ni ddylent gynnwys unrhyw ddeunydd amhriodol e.e. iaith anweddus, gweithgarwch anghyfreithlon, torri rheolau.
 • Dylai Llysgenhadon Digidol hefyd gynnal safonau da ar eu cyfrifon personol e.e. dim iaith anweddus, gweithgarwch anghyfreithlon, torri rheolau.
 • Caiff yr holl gyfraniadau eu cymeradwyo gan y Timau Marchnata a Chyfathrebu Digidol ac ni ellir gwarantu y caiff y deunydd ei ddefnyddio.
 • Rhaid i’r Llysgenhadon Digidol gytuno i’w cyfraniadau gael eu defnyddio gan Adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata’r Brifysgol ar gyfer dibenion marchnata (e.e. mewn fideos marchnata Prifysgol Bangor a chyhoeddiadau eraill).
 • Gellir rhannu cyfraniadau â thrydydd parti i ddibenion marchnata e.e. The Student Room, WhatUni etc.
 • Byddwch yn derbyn £10 am pob post i gydnabod eich cyfraniad i’r cynllun Llysgennad Digidol.
 • Mae Llysgennad Digidol yn benodiad am semester cyfan.
 • Byddwch yn derbyn 10 xp ar gyfer Gwobr Cyflogadwyedd Bangor pob semester y byddwch yn Lysgennad Digidol.
 • Efallai y cewch eich gwahodd i 'gymryd drosodd' cyfrif cyfryngau cymdeithasol swyddogol Prifysgol Bangor am daliad untro o o leiaf £25.
 • Bydd angen i chi gael rhif Yswiriant Gwladol i dderbyn taliad.
 • Rhaid anfon eich cais am daliad i’r Tîm Cyfathrebu erbyn y dyddiad a nodir.

Gwybodaeth bwysig ynghylch taliadau:

Er mwyn i ni allu eich cyflogi fel Llysgennad Digidol, rhaid i ni weld y manylion canlynol o flaen llaw:

 • Myfyrwyr DU: pasbort neu dystysgrif rhif Yswiriant Cenedlaethol a thystysgrif geni (copïau gwreiddiol)
 • Myfyrwyr yr UE: pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol
 • Myfyrwyr rhyngwladol: pasbort yn dangos fisa neu gerdyn biometrig a phasbort

Bydd rhaid i chi ddod â'r dogfennau hyn i'r Adran Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu, llawr 1af (uwchben Cymraeg i Oedolion), Stryd y Deon ar amser a drefnwyd o flaen llaw.

Os nad oes gennych y dogfennau uchod, yna yn anffodus, ni allwn eich cyflogi.