Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Campws Wrecsam

Mae Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru, 70 milltir o Fangor, ac felly mae o fewn cyrraedd rhwydd i arfordir gogledd Cymru a golygfeydd godidog Eryri. Dim ond 13 milltir sydd rhwng Wrecsam a Chaer, gyda dinasoedd mawr Lerpwl a Manceinion o fewn cyrraedd rhwydd mewn car neu ar drên.Golyga hyn ei fod yn hawdd teithio yno o rannau helaeth o ogledd orllewin Lloegr a chanolbarth Lloegr ynghyd â gogledd orllewin Cymru. Saif campws Wrecsam ger Ysbyty Maelor ar Barc Technoleg Wrecsam.

Canolfan Archimedes Wrecsam

Mae campws Wrecsam yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd wedi ei leoli yn:

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor
Canolfan Archimedes Wrecsam
Parc Technoleg Wrecsam,
Ffordd Croesnewydd,
Wrecsam, LL13 7YP