Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mangor

Ni fu adeg mwy cyffrous i astudio'r Gymraeg a'r rhagolygon ar ei chyfer mor gadarnhaol. Mae galw cynyddol gan gyflogwyr am raddedigion sydd â chymhwyster da yn yr iaith.

Mae gan Brifysgol Bangor enw ardderchog am ansawdd ei dysgu, ac mae'n cynnig amryw o gyrsiau anrhydedd sengl a chyd-anrhydedd.

Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yw un o'r rhai hynaf ym Mhrifysgol Bangor, ac er ei sefydlu yn 1889 bu ei chyfraniad i fywyd llenyddol a diwylliannol Cymru yn gwbl allweddol.

Rhown bwys mawr fel Ysgol ar ofalu am fuddiannau ein myfyrwyr. I'r perwyl hwnnw, drwy gydol eich amser yma cewch Diwtor Personol a fydd ar gael i'ch cynorthwyo gyda materion yn ymwneud â’ch cynnydd academaidd a'ch lles personol. Yn ogystal, er mwyn ei gwneud hi'n haws ichi setlo yn ystod eich semester cyntaf, rhoddir Arweinydd Cyfoed i bob glasfyfyriwr: hynny yw, myfyriwr o'r ail neu'r drydedd flwyddyn a fydd yn barod i roi gair o gyngor ichi am faterion yn ymwneud â bywyd myfyriwr nodweddiadol.

Gan fod amryw o'n myfyrwyr yn cael y fath flas ar eu cyfnod ym Mangor, mae nifer ohonynt yn penderfynu aros i ymchwilio ar gyfer gradd uwch.

Ac mae'r ffaith fod cynifer o'n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i wneud eu marc mewn ystod o feysydd yn cadarnhau eu bod wedi cael cychwyn ardderchog yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor.