Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Hŷn a'r Gymraeg

Mae rhai o'n myfyrwyr gorau yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn fyfyrwyr hŷn. Gan ei fod yn cyfeirio at unrhyw un dros 21 oed, mae'r categori 'myfyrwyr hŷn' yn un eang iawn ac mae hi felly’n anodd sôn am fyfyriwr hŷn nodweddiadol.

Efallai y byddwch yn eich dauddegau ac wedi gadael yr ysgol ar ôl gwneud eich lefel 'O', TGAU neu lefel 'A'/'AS' ac, ar ôl cyfnod yn dilyn rhyw lwybr arall, yn dymuno ailymuno â'r byd addysg ...

Efallai y byddwch yn eich tridegau neu'ch pedwardegau ac yn dymuno newid cyfeiriad eich gyrfa ...

Efallai y byddwch yn eich pumdegau ac wedi ymddeol, ond yn dymuno gwireddu hen freuddwyd drwy ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.

Pa mor anghonfensiynol bynnag yw'ch cefndir yn eich tyb chi, pa mor brin bynnag eich cymwysterau addysg ffurfiol, a pha faint bynnag o amser a aeth heibio ers ichi fod mewn sefydliad addysgol ddiwethaf, byddai'n dda gennym glywed gennych.

A chofiwch nad oes raid cofrestru ar gyfer cynllun gradd llawn-amser: mae dilyn cynllun yn rhan-amser yn aml yn rhoi cyfle ichi ailgyfarwyddo â chwrs addysg wrth eich pwysau. 

Mae’r system yn ddigon hyblyg ac yn caniatáu nifer o amrywiadau, e.e. cychwyn yn rhan-amser a symud yn ddiweddarach – wrth i’ch hyder gynyddu neu i’ch amgylchiadau personol neu broffesiynol newid – i ddilyn cynllun yn llawn-amser.

Dewch i gysylltiad â ni er mwyn gallu trafod y posibiladau!