Modiwl ASB-2406:
Work Placement

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr David James

Amcanion cyffredinol

To develop knowledge and extend vocational skills through a workplace scenario and to give an opportunity to experience the application of theories and concepts in practice. Also an opportunity to consider future careers and courses of study.

NOTE: This module is NOT normally available to students on the following degrees: BA/BSc Accounting and Finance, Accounting and Banking, Accounting and Economics, Banking and Finance, Business Economics and all joint honours degrees.

Cynnwys cwrs

Preparatory tutorials; Compilation of a CV; Job application letter writing; Ten days at a placement provider's workplace.

Meini Prawf

trothwy

D- > D+ [40-49] Students who undertake a generally satisfactory period of work placement and who present a report displaying a basic knowledge and understanding of the structure and operation of the placement organisation.

da

B- > B+ [60-69] Students who undertake a most satisfactory period of work placement and who present a report displaying a very good knowledge and sound understanding of the structure and operation of the placement organisation, with reference to relevant theory and examples of good practice.

ardderchog

A- > A* [70 >] Students who undertake a highly satisfactory period of work placement and who present a comprehensive report displaying a thorough knowledge and sound understanding of the structure and operation of the placement organisation, with excellent critical and reflective abilities of good practice and theory.

C- i C+

C- > C+ [50 - 59] Students who undertake a satisfactory period of work placement and who present a report displaying a generally sound knowledge and understanding of the structure and operation of the placement organisation, with some reference to relevant theory and citing some examples of good practice.

Canlyniad dysgu

 1. Identify and evaluate applications of theory in the workplace setting.

 2. Analyse work practices as implemented in the chosen placement organisation.

 3. Develop a range of skills relevant to the selected organisation.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Placement Report 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

Four sessions before placement; one session following completion of placement period.

 
 

10-days work placement.

 
Fieldwork 70
Private study 25
Seminar 5

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: