Modiwl ASB-2416:
Operations Strategy

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Kostas Nikolopoulos

Amcanion cyffredinol

Operations Strategy is the highest level of Operations Management that deals with plans and decisions that shape the long-term capabilities of any organisation in the course of designing, producing and distributing products and services.

This module aims to: 1. Critically evaluate the impact and role of Operations Strategy 2. Define the key dimensions of Competitiveness and how Operations Strategy can contribute Using case studies to equip students to evaluate, perform analysis of, and make proposals for the enhancement of overall Organisational Strategies and more specific for the Operations Strategy.

Cynnwys cwrs

Operations Strategy is the highest level of Operations Management that deals with plans and decisions that shape the long-term capabilities of an organization in the course of designing, producing and distributing products and services. The themes that will be explored in the module include predominantly strategy within the firm for improving operations. Initially, we will cover an introduction to operations management and focus on competitiveness and the five respective factors that make you survive and thrive: cost, quality, speed, dependability, and flexibility. Tools like the 4V diagram and the generic model of OM/OS in a company will be extensively discussed and used. there will be an emphasis on linking operations strategy to competitiveness. Further, we will discuss innovation, design & technology strategy. We will conclude with critically reflecting on lean, logistics & location strategies and the overall Supply Chain Strategy.

Meini Prawf

trothwy

• Knowledge of key areas/principles only; • Weaknesses in understanding of main areas; • Limited evidence of background study; • Answer only poorly focussed on question and with some irrelevant material and poor structure; • Arguments presented but lack coherence; • Several factual/computational errors; • No original interpretation; • Only major links between topics are described; • Limited problem solving; • Many weaknesses in presentation and accuracy;

da

• Understands most but not all; • Evidence of background study; • Focussed answer with good structure; • Arguments presented coherently; • Mostly free of factual/computational errors; • Some limited original interpretation; • Well known links between topics are described; • Problems addressed by existing methods/approaches; • Good presentation with accurate communication;

ardderchog

• Comprehensive knowledge; • Detailed understanding; • Extensive background study; • Highly focussed answer and well structured; • Logically presented and defended arguments; • No factual/computational errors; • Original interpretation; • New links between topics are developed; • New approach to a problem; • Excellent presentation with very accurate communication;

Canlyniad dysgu

 1. Explain the contributions that operations strategy makes to, and the impacts it has on, organisations.

 2. Analyse supply chains in different business sectors.

 3. Discuss and debate issues associated with inventory control, material requirements planning, and scheduling especially at the strategic level.

 4. Undertake case study analysis .

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Assignment 50
Examination S1 2hrs 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

2 x 2h practical session scheduled n weeks 3 and 8 of a standard 10-week delivery block Drop-in sessions to support case study analysis and the development of skills in business analysis

4
Lecture

Lectures (suggested 2 hours per week for a fixed block of 10 weeks) covering all the main theoretical developments in Operations Strategy and mini-case studies of 30 min max to discuss

20
Private study

Students have to do their own self-study following the 2h lectures every week - 6h hours of self-study to read the respective material in the book and do research on the internet of respective similar events in the industry. That time should also be enough in order to do their 50% assignment. An extra 16 h of study goes after the two practical drop-in sessions, 8h for each session in order to find relative material to the topic discussed in the drop in and read and digest articles provided

76

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: