Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl JXH-2024:
Sport & Exercise Physio

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Jennifer Cooney

Amcanion cyffredinol

This module aims to develop students understanding of acute and chronic physiological adaptations of the human body to exercise in clinical and athletic populations. Using this understanding, students will develop competency performing laboratory tests and interpreting physiological data. Students will also gain an appreciation for the development of training programs aimed at improving athletic performance and the health of clinical populations.

Cynnwys cwrs

This module aims to develop students understanding of acute and chronic physiological adaptations of the human body to exercise in clinical and athletic populations. Using this understanding, students will develop competency performing laboratory tests and interpreting physiological data. Students will also gain an appreciation for the development of training programs aimed at improving athletic performance and the health of clinical populations.

Module failure that prevents you passing the year will require resit assessment and attendance at Supplementary Assessment Week (July 2020)

Meini Prawf

trothwy

Basic understanding of acute and/or chronic physiological adaptations of the body to exercise. Work of this standard is largely descriptive containing no or largely incorrect discussion of physiological mechanisms. Primary sources are scare. Important methods are described. Data is presented descriptively. This work will follow basic format and contain some poor spelling and grammar.

da

– Good knowledge and understanding of acute and/or chronic physiological adaptations of the body to exercise. Ideas/arguments are well presented but few are original. Physiological mechanisms are identified and discussed. Pertinent references are included. A good ability to reconstruct material from literature will be evident. Data is presented clearly with few interpretation errors. Formatting will be very good with few errors. This work will be written in a scientific style and will contain few typographical or grammar errors.

ardderchog

Deep knowledge and understanding of acute and/or chronic physiological adaptations of the body to exercise. Command of subject but with minor gaps in knowledge. Pertinent physiological mechanism (s) will be clear and supported by good use of primary references. Evidence of wide reading and a good ability to reconstruct material from literature will be evident. Where relevant important aspects of methods are considered and discussed. Formatting will be almost perfect.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an understanding of acute muscular, neural, metabolic, cardio-respiratory and thermoregulatory responses to exercise.

 2. Demonstrate an understanding of the physiological adaptations to endurance and strength training.

 3. Understand how to assess strength, aerobic and anaerobic capacity with laboratory tests, and what limits exercise performance.

 4. Effectively communicate physiological changes in a written laboratory report.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Laboratory Report 40
GWAITH CWRS Abstract 2.5
GWAITH CWRS Method 2.5
GWAITH CWRS Results 2.5
GWAITH CWRS Reflection 2.5
ARHOLIAD MCQ/SAQ Exam (JAN) 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Reading, catching up on note taking, preparing for the laboratory sessions, preparing for the summative exams, and completion of the summative assessment

150
Lecture

11 2 hour lectures + 8 30 minute online lectures

26
Private study

Reflections and formative laboratory report sections

16
Laboratory

4 2 hour labortory sessions

8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • plan and design practical activities using appropriate techniques and procedures whilst demonstrating high levels of relevant skills
 • project manage and execute practical activities using appropriate techniques and procedures whilst demonstrating high levels of relevant skills
 • recognise and respond to moral, ethical, sustainability and safety issues that directly pertain to the context of study including relevant legislation and professional codes of conduct
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions
 • develop effective learning aids
 • demonstrate effective robust data collection methods

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: