Modiwl LZF-2015:
Year Abroad Re-sit Portfolio

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

15 Credyd neu 7.5 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Armelle Blin-Rolland

Amcanion cyffredinol

This module relates to modules for which students need to pass credits at a host university during their Year Abroad. Students who do not pass the minimum amount of 15 credits per semester during their Year Abroad are required to submit a ‘Re-sit Portfolio’ comprising (1) a two-part translation exercise and (2) an essay.

If a student fails more than one semester, he/she would have to submit up to three different versions of the aforementioned exercises, depending on their degree combination: Single Honours, Joint Honours and 3 Languages (e.g. if a Joint Honours French + German student fails both semesters, in France and Germany, he/she would have to submit one Re-sit Portfolio in German and another one in French).

Cynnwys cwrs

The re-sit portfolio is not part of the standard module curriculum. It links in with assignments students are expected to pass as part of their Year Abroad. The portfolio exercises aim to further develop and consolidate general academic, cultural, and linguistic skills which students will have acquired in their modules taken abroad. The portfolio will provide students with the opportunity to further hone their translation skills both into their mother tongue and into their respective second or third language, as well as essay writing and analytical skills. For the two translation assignments, students will be provided with source texts by a tutor from the respective language group. For the essay assignment, students need to choose an essay topic that covers one of the topics they studied abroad. Students will receive guidance from a respective language tutor as to an appropriate essay topic.

Meini Prawf

da

50-69%: Solid comprehension of the chosen topic; adequate display of independent research skills; good knowledge of vocabulary and grammar; good ability to translate the prescribed range of texts.

trothwy

40-49%: Satisfactory comprehension of the chosen topic; limited display of independent research skills; limited knowledge of vocabulary and grammar; limited ability to translate the prescribed range of texts.

ardderchog

70+%: Detailed comprehension of the chosen topic; extensive display of independent research skills; excellent knowledge of vocabulary and grammar; excellent ability to translate the prescribed range of texts.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an appropriate and correct command of the target language in an advanced register and lexis. (assessment tasks 1 and 2)

 2. Demonstrate their understanding of the society and / or culture of the country in which they spent their time abroad. (assessment task 2)

 3. Display familiarity with citation and referencing techniques (including compiling a bibliography). (assessment task 2)

 4. Offer accurate translations into their native language and the target language which render the meaning and the tone of the text. (assessment task 1)

 5. Demonstrate the ability to gather information and condense it effectively in a clear and coherent argument in the target language, while drawing on target language sources. (assessment task 1 and 2)

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Translation of 1000 words 50
Essay of 2500 words 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

The re-sit portfolio is not part of the standard module curriculum. Students will however receive guidance from their respective language tutors regarding any learning resources that might be necessary to pass the assessment requirements (see point 14 below).

150

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • The ability to function in another culture. (Benchmark statement 5.7)
 • The ability to develop intercultural awareness and understanding (Benchmark statement 5.7, 6.10)
 • Acquire vocationally oriented experience, where appropriate to the programme. (Benchmark statement 6.10)
 • The ability to reflect on and develop language learning skills. (Benchmark statement 6.10)
 • The ability to reflect on and develop vocationally oriented skills. (Benchmark statement 6.10)
 • The ability to engage in independent study. (Benchmark statement 5.16)
 • The ability to complete observation and evaluation reports and keep a self-reflective journal in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7)
 • The ability to critically understand cultural studies concepts on cultural hybridity and their application to core Italian postcolonial texts. (Benchmark statements 5.7, 5.10).

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion