Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Profiadau'r Myfyrwyr

Sian Northey

"Mi roddodd o ganiatad i mi gymryd fy sgwennu o ddifri, i gymryd fy hun o ddifri. Gan fy mod i wedi bod yn fyfyriwr rhan-amser, a hefyd wedi cymryd blwyddyn sabothol oherwydd pwysau gwaith, mae wedi bod yn gyfnod hir, ond mi ydw i'n tynnu at y terfyn rŵan ac yn filwaith mwy hyderus nag yr oeddwn i ar y dechrau. Mi ydw i'n well sgwennwr, ac yn well person."

 

 

Lowri Mererid

"O fod wedi dilyn y modiwlau creadigol yn Ysgol y Gymraeg, un o’r pethau mwyaf gwerthfawr i mi’n bersonnol oedd cael yr hyder i fynd ati i ysgrifennu, yr hyder i saernio stori fer neu lunio drama lwyfan."

Darllenwch fwy gan Lowri Mererid...

 

Gareth Evans-Jones

"Roedd yn brofiad amhrisiadwy gallu gwneud hyn i gyd dan arweiniad tiwtor cyfeillgar a phrofiadol a oedd yn fy annog yn gyson. Roedd y seminarau creadigol wythnosol hefyd yn ddefnyddiol er mwyn canfod egin syniadau – yn wir, dyna oedd man cychwyn nifer o’r darnau a luniais yn ystod y flwyddyn."

Darllenwch fwy gan Gareth Evans-Jones


Ruth Richards

Heblaw am y cwrs, mi faswn i’n dal i droi yn fy unfan, gydag awydd ysgrifennu’n fy nghnoi ac ofn yn fy mharlysu; beth os mai dim ond rwtsh ddôi allan?

Darllenwch fwy gan Ruth Richards

 

Llio Mai Hughes

" O ganlyniad i astudio ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, mae gennyf bortffolio o waith creadigol yr wyf yn falch iawn ohono, a’r hyder i ddal ati i ysgrifennu."

 

 

Manon Wyn Williams

"Dysgwyd y modiwlau gan arbenigwyr yn y meysydd, gan gynnwys, John Rowlands, Williams R. Lewis, Llinos Gerallt a Gerwyn Wiliams a bu’r profiad o drafod fy ngwaith creadigol â hwy yn hynod werthfawr.

Darllenwch fwy gan Manon Wyn Williams

 


Elis Llwyd Dafydd

"Uchafbwynt fy ngyrfa i mewn ysgrifennu creadigol oedd ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd 2015 yng Nghaerffili ac mae cyfran helaeth iawn o’r diolch am hynny  i’r  hyfforddiant a’r profiad a enillais i drwy ddilyn y cyrsiau ysgrifennu creadigol, ynghyd â’r wybodaeth drylwyr a ddysgais i am y traddodiad llenyddol Cymraeg ac am lenyddiaeth yn gyffredinol ar gyrsiau mwy academaidd Ysgol y Gymraeg."

Darllenwch fwy gan Elis Llwyd Dafydd


Llyr Titus

"Fyddwn i ddim yn lle’r ydw i heddiw o ran fy ’sgwennu heb y modiwlau creadigol, mae hynny’n berffaith sicr."

Darllenwch fwy gan Llyr Titus