Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yr Athro Andrew Edwards

Enw
Yr Athro Andrew Edwards
Swydd
Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
E-bost
a.c.edwards@bangor.ac.uk
Ffôn
+44 1248382537
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Ymunodd Andrew â Phrifysgol Bangor ym 1994 fel myfyriwr israddedig mewn Hanes. Ar ôl cwblhau ei radd gyntaf ym 1997, aeth ymlaen i ennill MA mewn Hanes Llafur ym 1998, a chwblhaodd ei PhD yma yn 2002.

Yn 2004, fe'i penodwyd i'w swydd academaidd gyntaf fel Darlithydd mewn Hanes Modern a chafodd ei ddyrchafu'n Uwch Ddarlithydd yn 2011. Derbyniodd Gadair Bersonol yn 2015. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar newid gwleidyddol ym Mhrydain ar ôl 1945, hanes datganoli yng Nghymru a newid cymdeithasol yng Nghymru ar ôl y rhyfel.

Yn 2012, ymunodd Andrew â Phwyllgor Gweithredu'r brifysgol pan gafodd ei benodi'n Ddeon Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Yn dilyn ad-drefnu'r brifysgol, fe'i penodwyd yn Ddeon Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Busnes yn 2018. Yn 2019 daeth yn arweinydd meysydd recriwtio a derbyn myfyrwyr ar y Pwyllgor Gweithredu.

Mae Andrew'n gymrawd o’r Academi Addysg Uwch, a'r Royal Historical Society. Derbyniodd Gymrodoriaeth Addysgu Prifysgol Bangor yn 2012 am gyfraniad rhagorol i'r maes addysgu yn y brifysgol.