Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Parcio

Mae nifer cyfyngedig o drwyddedau ceir ar gael ar gyfer parcio ym meysydd parcio'r neuaddau (dylech wneud cais mewn person yn ystod Cofrestru). Fel arall bydd yn rhaid i chi barcio ar y stryd, yn aml mae hyn yn beth pellter o'r neuadd.

Mae storfa ar gyfer beiciau ar gael ac NI DDYLECH storio beiciau o fewn y neuaddau preswyl, gan gynnwys eich ystafell.

Am fwy o wybodaeth am drwyddedau parcio, ewch i wefan Ystadau a Chyfleusterau.

 

Post

Gellir nôl llythyrau o Swyddfa’r Neuaddau ar eich safle. Bydd amserlen dosbarthu llythyrau ar y wal yn y Swyddfa Neuaddau.

Nid yw'r Brifysgol yn cynnig gwasanaeth ailgyfeirio. Felly, bydd unrhyw bost na chaiff ei gasglu erbyn diwedd eich cyfnod preswyl yn cael ei ddychwelyd i'r anfonwr.