Parcio

Mae nifer cyfyngedig o drwyddedau ceir ar gael ar gyfer parcio ym meysydd parcio'r neuaddau (dylech wneud cais mewn person yn ystod Cofrestru). Fel arall bydd yn rhaid i chi barcio ar y stryd, yn aml mae hyn yn beth pellter o'r neuadd.

Mae storfa ar gyfer beiciau ar gael ac NI DDYLECH storio beiciau o fewn y neuaddau preswyl, gan gynnwys eich ystafell.

Am fwy o wybodaeth am drwyddedau parcio, ewch i wefan Ystadau a Chyfleusterau.