Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llety i Ôl-raddedigion newydd

Rydym yn cynnig nifer o ystafelloedd ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yn ein neuaddau preswyl, yn cynnwys stiwdios moethus, en-suite ac ystafelloedd safonol.

Mae'r neuaddau i gyd yn hunan-arlwyol, a byddwch yn rhannu ceginau gyda myfyrwyr eraill.

Gwneud cais am Lety

Bydd y system i wneud cais am lety yn agor 27 Ionawr 2020. Bydd ymgeiswyr llawn-amser sydd wedi derbyn cynnig (a all fod yn un amodol) i astudio yn y Brifysgol ym mis Medi 2020 yn derbyn e-bost yn eich gwahodd i wneud cais. Unwaith y byddwch wedi derbyn yr ebost, gallwch wneud cais ar-lein.

Gofalwch bod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gan y Brifysgol.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol gwnewch gais cyn gynted ag y gofynnir i chi wneud hynny. Peidiwch â disgwyl nes i chi gael fisa – efallai na fydd unrhyw ystafelloedd ar ôl erbyn hynny.

Help i gael llety preifat ar rent

Fe wnawn geisio rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl os na fu eich cais yn llwyddiannus. Os na fu eich cais am ystafell mewn Neuadd yn llwyddiannus, neu os nad ydych eisiau byw mewn neuadd, bydd angen i chi chwilio am ystafell yn y sector preifat ac fe wnaiff y Swyddfa Tai Myfyrwyr eich helpu i wneud hynny.