Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyhoeddi Alumnus Tsieina y Flwyddyn 2018 Prifysgol Bangor

Cyhoeddodd Prifysgol Bangor mai Michelle Han, a raddiodd gydag MBA yn 2004, yw trydydd Alumnus Tsieina y Flwyddyn fis Hydref, yn ystod aduniad yn Shanghai a gynhaliwyd gan yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes a Sheila O'Neal, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu a Chysylltiadau Alumni.

Sefydlwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn Tsieina yn 2016 i gydnabod yr hyn y mae ein cyn-fyfyrwyr yn Tsieina wedi ei gyflawni yn eu gyrfaoedd. Yr enillwyr blaenorol yw Juan Chen, a raddiodd mewn Bancio a Chyllid 2003, sydd bellach yn newyddiadurwr busnes llwyddiannus, a Yanjing Wu, Athro mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Shen Zhen.

Dechreuodd Michelle ei gyrfa fel cyfrifydd ym Manc Tsieina yn 2000. Yn 2003 daeth i Fangor i astudio MBA. Fe'i denwyd gan hanes hir ac enw da'r Brifysgol am ymchwil academaidd rhagorol. Ar ôl iddi ddychwelyd i Tsieina, gwelodd Michelle gynnydd cyson mewn rolau cydymffurfiaeth broffesiynol mewn cwmnïau rhyngwladol mawr. Yn 2017, cymerodd rôl Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Tsieina Fawr i Nike lle mae hi'n datblygu, yn gweithredu ac yn rheoli'r rhaglen gwrth-lwgrwobrwyo a gwrth-lygredd byd-eang Tsieina Fawr.

Ar ôl iddi dderbyn y wobr, dywedodd Michelle "Mae cael fy ngwaith wedi ei gydnabod gan fy alma mater trwy Wobr Alumnus Tsieina y Flwyddyn yn anhygoel! Bu astudio ym Mangor yn amhrisiadwy i'm gyrfa ac rwy'n falch iawn o fod yn un o raddedigion Prifysgol Bangor."

Dywedodd yr Athro Andrew Edwards "Rydym yn falch iawn o'n cyn-fyfyrwyr cynyddol ni yn Tsieina ac yn falch iawn o allu cyflwyno'r wobr hon yn flynyddol. Mae Michelle yn enillydd teilwng iawn ac rydym yn dymuno'r gorau iddi hi yn ei hymdrechion at y dyfodol."