Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlith Flynyddol

Traddodwyd darlith flynyddol gyntaf yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig gan yr Athro Owen Dudley Edwards fis Hydref 2011.

Ar y diwrnod hwn, gosodwyd cynsail ac er hynny rydym wedi llwyddo i greu rhaglen liwgar o ddarlithoedd cyhoeddus sydd yn apelio at aelodau’r Brifysgol a defnyddwyr allanol hefyd.

Yn draddodiadol, mae’r Archifydd yn gwahodd siaradwyr sydd wedi treulio cryn amser yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig ymchwilio i bwnc penodol neu rywun sy’n arbenigo mewn pwnc sydd  yn berthnasol i’r adran.

Bydd yr Athro Marged Haycock o Brifysgol Aberystwyth yn traddodi'r ddarlith flynyddol yn 2020 ar hanes Syr Ifor Williams (1881-1965), yr ysgolhaig o Dregarth ac Athro Cymraeg Coleg Prifysgol Gogledd Cymru rhwng 1929 a 1965.
Bydd y ddarlith yn cael ei thraddodi yn Gymraeg ar yr 28ain o Hydref 2020 yn Narlithfa Eric Sunderland.

Dyma restr o’r darlithoedd a draddodwyd eisoes.

Darlithydd

Teitl y ddarlith

Dyddiad

Yr Athro Owen Dudley Edwards

Rex versus Sir Roger Casement - The Last Hero

16 Hydref 2011

Yr Athro Derec Llwyd Morgan

Thomas Parry a Choleg Bangor

17 Hydref 2012

Dr Rowan Williams

R.S.Thomas, Christianity & Buddhism

11 Rhagfyr 2013

Syr Deian Hopkin

Memory and History : Remembering the First World War in Wales

12 Tachwedd 2014

Yr Athro Bill Jones 'Garibaldi', 'Dyn y Bala' ac 'Apostol Mawr Patagonia' : Y Wladfa a'r Wasg Gymreig yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg 4 Tachwedd 2015
Dr Marian Gwyn The Pennants of Penrhyn in Jamaica : Power, profit and people 2 Tachwedd 2016
Huw Edwards Duw a'r Ginshop: hanes cynnar capeli Cymraeg Llundain 24 Tachwedd 2017
Yr Athro Vivien Gardner Miss Marple and the Marquess : Piecing together the life of the 5th Marquess of Anglesey 24 Hydref 2018
Dr Gareth Huws Penrhos : Powerful women and the curious tale of a Knight, a Lord and an Honourable 9 Hydref 2019