an old photograph of Bangor University's Arts building with the Memorial Arch in the foreground

Archifau a Chasgliadau Arbennig

Arddangosfeydd Ar-lein

140th anniversary of Bangor University logo

Dathlu'r 140

Yn yr arddangosfa hon cawn gipolwg ar hanes cyfoethog y Brifysgol am y 140 mlynedd ddiwethaf. O'r nifer fawr o ddeunyddiau sydd gan Archifau'r Brifysgol ei hun, cafwyd detholiad o enghreifftiau cynrychioliadol, ac sy’n dwyn atgofion i’r cof, i ddarlunio bywyd a gwaith myfyrwyr a staff ddoe a heddiw.

Gregynog logo

CYSYLLTU CASGLIADAU CYSYLLTU CASGLIADAU

Eleni, 100 mlynedd ers cyhoeddi ei llyfr cyntaf, rydym yn dathlu gwaith y Gregynog Press - gwasg breifat o'r radd flaenaf a atgyfodwyd yn y 70au dan yr enw Gwasg Gregynog.

 

Photo of RS Thomas

R.S. Thomas: Ei fywyd a'i waith - 2022

Mae ein harddangosfa flynyddol eleni yn dathlu bywyd a gwaith y bardd R.S. Thomas (1913-2000)

Urdd old logo

Urdd Gobaith Cymru yn Gant Oed- 2022

Hoffai Prifysgol Bangor eleni ddymuno pen-blwydd hapus i Urdd Gobaith Cymru #Urdd100, prif fudiad ieuenctid Cymru.

Hen lun o gopa'r wyddfa

Cyrraedd y Copa - 2021

Rydym yn olrhain hanes mynydda yng ngogledd Cymru yn ein harddangosda flynyddol, rithiol, a hynny drwy gyfrwng deunydd printiedig a llawysgrifau amrywiol o'n casgliadau.

Llun Syr Charles Harper

Syr Charles Harper "gweinyddwr trefedigaethol"

Casgliad Charles Harper yn cynnwys 15 albwm sy'n gofnod pwysig o fywyd a gwaith gwas sifil yn yr Ymerodraeth Brydeinig, cyn ac ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.

Un o lythyrau Cynan

Cofio Cynan - 2020

Eleni, a hithau’n hanner can mlynedd er marwolaeth y bardd Cynan (1895-1970), rydym yn olrhain hanes ei fywyd a’i waith drwy gyfrwng ein llawysgrifau a’n llyfrau.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?