Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis


Mehefin 2016

Yr Haf diwethaf, efallai y byddwch yn cofio i blasdy Plas Gwyn ger Pentraeth, Ynys Môn fynd ar werth. Roedd yr arwerthiant o ddiddordeb penodol i ni yn yr Archifdy gan ein bod yn gofalu am bapurau ystad Plas Gwyn, sy’n dyddio o ddiwedd y 15ed ganrif hyd ddechrau’r 19eg ganrif.

 

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, rhoddwyd 2 albwm o luniau i’r Brifysgol. Roeddynt yn perthyn i Claud E. Vivian o Blas Gwyn, yn dyddio i’r 1890au-1900 ac yn cynnwys lluniau gwirioneddol ddiddordol o aelodau o’r teulu, golygfeydd lleol a digwyddiadau cenedlaethol.

 

Tynnwyd y llun hwn o gadair olwyn gynnar yn cael el ei thynnu gan ful ym 1898, y tu allan i Blas Gwyn.

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor yn gyfrifol am ofalu am gofnodion cynnar y coleg yn ogystal â chasgliadau archifol a deunydd printiedig prin. Mae un ffactor yn gyffredin i’r holl gasgliadau o lawysgrifau, sef eu perthnasedd i hanes, pobl a thopograffi Gogledd Cymru. Serch hynny, mae eu meysydd pwnc yn eang ac o ddiddordeb cenedlaethol yn ogystal ag o ddiddordeb lleol.

Cysylltwch â ni :

Ffôn

Archifydd - 01248 382966
Y Swyddfa - 01248 383276

Ebost

Pob ymholiad archifau@bangor.ac.uk