Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Gorffennaf 2018

 

Yng nghasgliad papurau’r bardd, Cynan mae cyfres o’r papur bro, Seren y Dwyrain i’w chanfod (CYN/228). Roedd y papur Cymraeg yn gwasanaethu Cairo a’r Dwyrain Canol a’i fwriad oedd bod yn ddolen gyswllt rhwng sefydliadau Cymreig a’i gilydd, ac i gryfhau y cysylltiad rhwng Cymru a’r bechgyn a wasanaethai yn y lluoedd arfog hyd ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.

 

Y gŵr a oedd yn gyfrifol am sefydlu’r papur oedd T. Elwyn Griffith, a fu farw yn ddiweddar, ac yntau’n gant oed. Cafodd y syniad tra’n Swyddog Hedfan gyda’r Llu Awyr Brenhinol yng Nghairo a bu’r papur wedyn yn symbyliad i sefydlu Undeb y Cymry ar Wasgar yn ddiweddarach yn 1948 (sef Undeb Cymru a’r Byd heddiw).

 

Roedd T. Elwyn Griffith (1918-2018) yn wreiddiol o Landybïe, Sir Gaerfyrddin, ond treuliodd y rhan fwyaf o’i oes yn byw yng Nghaeathro, Sir Gaernarfon.                                                                                

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Elen Wyn Simpson, Archifydd


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2018
Mai
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2017
-

 

2016
-

 

2015
-

 

2014