Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Rhagfyr 2017

                                                                                       

Bwydlen cinio Nadolig y Brifysgol, a gynhaliwyd ar nos Fawrth, 12 Rhagfyr 1922, yn y British Hotel, Bangor. Ar ôl bwyta, cafwyd llwncdestunau: i’r brenin, i’r coleg, i’r gwesteion eu hunain, i’r merched, ac i’r aelodau newydd. Ymysg y rhai oedd yn galw’r llwncdestunau oedd y bardd R. Williams Parry, ac y mae ei lofnod ef ymhlith y llofnodion ar gefn y fwydlen. Sylwer ar y gorchmynion ar ddechrau’r pryd bwyd, ac ar ei ddiwedd – ’Steddwch – y Diawliaid, a Codwch – y Diawliaid!

 

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Heledd Haf Williams, Cynorthwy-ydd Archifau

Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2017
-
Rhagfyr

 

2016
-

 

2015
-

 

2014