Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Rhagfyr 2018

Rhaglen Nadolig Theatr Gwynedd, 1987-1988

 

Y sioe Nadolig y flwyddyn honno oedd cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Hwyl a Fflag ‘Codi Stêm’ a ysgrifenwyd gan Gwen Ellis a Gruffudd Jones. Roedd Cwmni Theatr Hwyl a Fflag yn rhedeg rhwng 1981 a 1995 gyda’i bencadlys yn Nghapel y Tabernacl ym Mangor o 1984 hyd 1992.

 

Yn y rhaglen hefyd gweler fod Cwmni Whare Teg hefyd ar daith efo’r pantomeim ‘Jiw Jiw Jeifin Jenkins’ a’r Bangor Panto Co. yn perfformio ‘Jack and the Beanstalk’.

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Ann Hughes, Uwch Gynorthwyydd Archifau


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2018
Mai
Rhagfyr

 

2017
-

 

2016
-

 

2015
-

 

2014