Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Mawrth 2018

                                                                                

Dyma long ymchwil yr Ysgol Gwyddorau Eigion, y Prince Madog.

Y mae hwn yn lun o’r llong wreiddiol, a gomisiynwyd gan y Brifysgol ym mis Rhagfyr 1965, ac a gyrhaeddodd yma yn Chwefror 1968 – hanner can mlynedd yn ôl. Fe’i defnyddir gan Ysgol Gwyddorau Eigion Bangor ac adrannau prifysgolion eraill yn y DU fel platfform dysgu, gan hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr eigion. Cafodd y llong ei henwi ar ôl y cymeriad chwedlonol, Madog ab Owain Gwynedd, a ddarganfu America yn ystod y ddeuddegfed ganrif, yn ôl y sôn. Digomisiynwyd y llong hon yn 2001 pan gafwyd llong newydd o’r un enw.

Byddwch yn clywed mwy o sôn am y Prince Madog yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i’r dathliadau hanner can mlynedd.

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Heledd Haf Williams, Cynorthwy-ydd Archifau


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2018
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2017
-

 

2016
-

 

2015
-

 

2014