Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Medi 2017

Cynllun 'Ysgol Genedlaethol arfaethedig yn Nhregarth, Bangor', gan gynnwys blaenluniau a thrychluniau. Cymeradwywyd y cynllun ar y 18fed o Fehefin, 1896 ac arwyddwyd gan J. Williams ac Watkin Jones. 

Daw’r cynllun yma o gasgliad Castell Penrhyn sydd bellach ar gael yn ei gyfanrwydd i’r cyhoedd yn Archifdy’r Brifysgol, ar ôl i ni gwblhau prosiect catalogio llynedd. Mae modd pori drwy’r catalog ar lein yma.

 

 

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Ann Hughes, Swyddog Archifau

 

Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2017
-
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2016
-

 

2015
-

 

2014