Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Mehefin 2017

Llun o ddosbarth yn Ysgol y Cefnfaes ym Methesda ym mis Ebrill 1922 gyda’r athrawes, Jennie Thomas. Hi a greodd Wil Cwac Cwac. Fe’i ganwyd ym Mhen Bedw i rieni o Gymry Cymraeg; a bu’n astudio ym Mhrifysgol Lerpwl cyn dod i fyw i Fethesda. Hi, ynghyd â J. O. Williams, oedd awduron Llyfr Mawr y Plant. Crëwyd Wil Cwac Cwac a Siôn Blewyn Coch ar gyfer y gyfrol gyntaf, a gyhoeddwyd ym 1931. Bu’r ddau gymeriad yn diddanu cenedlaethau o blant Cymru, ac fe’u trowyd yn gymeriadau cartŵn yn y 1980au.    


Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Heledd Haf Williams

Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2017
-
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2016
-

 

2015
-

 

2014