Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.


Hydref 2016

Daethpwyd o hyd i’r llun yma yn ddiweddar mewn albwm sgrap yng nghasgliad papurau Castell Penrhyn. Mae’r ffotograffydd wedi dal eiliad anffurfiol ym mywyd Adela Douglas Pennant (1858-1955), sy’n sefyll yng nghanol y llun a’i breichiau o gwmpas ysgwyddau ei chyfeillion ac yn dotio ar y ci bach sydd yn nwylo Mabel de Grey.

Os am ddarllen rhagor am Adela, a gweld y gerdd Gymraeg a ysgrifenwyd amdani, cliciwch yma https://www.bangor.ac.uk/archives/sugar_slate.php.cy#updates

 

 

Crewyd yr “Archif y Mis” yma Sarah Vaughan, ein Archifydd sy’n gweithio ar y prosiect Siwgr a Llechi

 

 

 

 


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2016
-
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2015
-

 

2014