Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Awst 2017

Un o'r englynion coffa enwog i Hedd Wyn yn llaw y bardd ddaru eu cyfansoddi, R. Williams Parry.

Cafwyd hyd i’r tamaid papur yma mewn llyfr nodiadau yn y casgliad o Bapurau Cynan a dderbyniwyd gan yr Archifdy llynedd. Bellach mae’r casgliad wedi cael ei gatalogio gan fyfyrwraig o’r ail flwyddyn a fu’n gweithio ar gynllun interniaeth dros yr Haf yn yr Archifdy.

 

Albert Evans-Jones (Cynan) fel Arch-dderwydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bu Cynan yn gwasanaethu fel dyn ambiwlans ac fel gweinidog yn ddiweddarach yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn ffigwr blaenllaw yn broses o foderneiddio’r Eisteddfod Genedlaethol. Enillodd y goron yn y Genedlaethol dair gwaith a’r gadair unwaith.

Bydd yr Athro Gerwyn Williams yn traddodi darlith yn y Babell Lên yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng nghwmni'r soprano Marian Roberts, ar y 6ed o Awst am 1.15 y.h. dan y teitl “Môn Mam Cynan?”

 

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Elen Wyn Simpson, Archifydd

 

Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2017
-
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2016
-

 

2015
-

 

2014