Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Mae Archif y Mis yn denu sylw myfyrwyr a staff at yr amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig. Yn benodol, mae’r ffotograffau o Fangor yn y gorffennol yn hynod o boblogaidd ac wedi bod yn sbardun i sawl sgwrs ar dudalennau Facebook y Brifysgol.

Pob mis, mae eitem yn cael ei dewis ar gyfer y slot misol. Mae’r ddogfen yn cael ei sganio a’i rhoi ar y we ochr yn ochr â thestun yn egluro cefndir hanesyddol yr eitem.

Medi 2018

DAM BUSTERS

Mae’n 75 o flynyddoedd er yr ymosodiad Ail Ryfel Byd ar gronfeydd dŵr yr Almaen gan Sgwadron 617 o’r Awyrlu Brenhinol. Galwyd yr ymosodiad yn “Operation Chastise” ond fe’i adwaenir hefyd fel y “Dam Busters”. 

Tynnwyd y llun yma ar set y ffilm, “The Dam Busters”, 1955. Yn sefyll ger y bwrdd, y trydydd o’r dde, mae’r actor Alun Owen (1925-1994) a ddaeth yn ddramodydd  toreithiog ac sy’n fwyaf enwog am ei sgript ar gyfer y ffilm Beatles, “A Hard Day’s Night”. Mae ei gasgliad o bapurau sy’n cynnwys llyfrau nodiadau, sgriptiau, rhaglenni theatr a lluniau ar gael yma ym Mhrifysgol Bangor. 

Mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig hefyd yn gartref i Bapurau’r Rhingyll Ivor Glyn Jones (1921-1943) a oedd yn Ynnwr Awyr gyda Sgwadron 617 (Llawysgrifau Bangor 38009-38057)        

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Elen Wyn Simpson, Archifydd


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2018
Mai
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2017
-

 

2016
-

 

2015
-

 

2014