Archif y mis

Yn ystod 2019 byddwn yn dathlu “Blwyddyn Darganfod” ac yn achub ar y cyfle i :

  • edrych ar unigolion arloesol sydd wedi gweithio ym meysydd awyrenneg, archaeoleg, mathemateg, astudiaethau Celtaidd a.y.y.b.
  • ddod o hyd i wybodaeth am anturiaethwyr o Gymru sydd wedi teithio’r byd fel ymfudwyr neu genhadon
  • ddarganfod mwy am yr adnoddau newydd a chyffrous sydd ar gael i ymchwilwyr yn yr Archifau a Chasgliadau Arbennig

Bydd y “Flwyddyn Darganfod” yn ein galluogi i adeiladu darlun amryliw o’n casgliadau – i gyflwyno ein cryfderau a’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw i sefydliadau eraill yng Nghymru.

Mehefin 2019

 

  

Mae’r rysáit yma “Fy nghacen i” i’w ganfod mewn llyfr rysáit o’r 18fed ganrif a oedd yn perthyn i Elizabeth Morgan ond sydd bellach yn rhan o gasgliad Papurau Henblas (Llsgr Henblas 14).

Bu farw Elizabeth Morgan o Henblas ger Llangristiolus, Ynys Môn yn 1773. Roedd yn wraig i Henry Morgan, Henblas, mab Canghellor Bangor ac yn ferch i’r Dr John Davies o Kingsland, Swydd Henffordd.

Yn ogystal â’r gyfrol hon o ryseitiau a meddygyniaethau, ysgrifennodd ddyddiadur garddio a llyfr llawn cyfrifon sydd ar hyn o bryd i’w gweld mewn arddangosfa yn Storiel (Amgueddfa Bangor). Hefyd i’w gweld mae darlun o Elizabeth Morgan a ffrog o frodwaith hardd.

Mae rhaglen o weithgareddau difyr i gyd-fynd â’r arddangosfa “Elizabeth Morgan : Garddwr y 18fed ganrif”. Ewch i wefan Storiel am ragor o wybodaeth : https://www.storiel.cymru/cymru/whats-on/elizabeth-morgan/

 

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Elen Wyn Simpson, Archifydd


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2019
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2018
Mai

 

2017
-

 

2016
-

 

2015
-

 

2014