Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Eleni, byddwn yn parhau gydag Archif y Mis ac yn dewis a dethol eitemau difyr o'n casgliadau er mwyn cyflwyno’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw i sefydliadau eraill yng Nghymru.

Yn achlysurol, yn ystod 2020-2021, bydd eitemau sy'n berthnasol i'r thema "Awyr Agored" yn cael eu dewis er mwyn cadarnhau cryfderau'r Archifau a Chasgliadau Arbennig o ran antur, chwaraeon, tirweddau naturiol a.y.y.b.

 

Mawrth 2020

                                        

CHWARAEON YM MANGOR      

Delweddau o gasgliad ffotograffau archifau Coleg Prifysgol Gogledd Cymru [Prifysgol Bangor heddiw] ac o gasgliad ffotograffau’r Coleg Normal.

- Llun ac enwau tîm pêl-droed y Coleg Normal, Bangor, 1921-22. Roedd y Coleg Normal yn arbenigo mewn hyfforddi athrawon ac fe gafodd y llun hwn ei dynnu o flaen yr ‘Hen Goleg’.

- Llun ffurfiol o dîm hoci merched C.P.G.C., 1906-1907. Sylwch ar y wisg a’r masgot lwcus yn eistedd ar y llawr!

- Tîm criced C.P.G.C., 1898 yn ymlacio ar greigiau mewn lleoliad anhysbys.

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Ann Hughes, Swyddog Archifau


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2020
Mawrth
Ebrill
Mai
Mehefin
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2019

 

2018
Mai

 

2017
-

 

2016
-

 

2015
-

 

2014