Archif y mis

Yn ystod 2019 byddwn yn dathlu “Blwyddyn Darganfod” ac yn achub ar y cyfle i :

  • edrych ar unigolion arloesol sydd wedi gweithio ym meysydd awyrenneg, archaeoleg, mathemateg, astudiaethau Celtaidd a.y.y.b.
  • ddod o hyd i wybodaeth am anturiaethwyr o Gymru sydd wedi teithio’r byd fel ymfudwyr neu genhadon
  • ddarganfod mwy am yr adnoddau newydd a chyffrous sydd ar gael i ymchwilwyr yn yr Archifau a Chasgliadau Arbennig

Bydd y “Flwyddyn Darganfod” yn ein galluogi i adeiladu darlun amryliw o’n casgliadau – i gyflwyno ein cryfderau a’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw i sefydliadau eraill yng Nghymru.

Awst 2019

 

Darganfyddiad newydd - lluniau o ardal Talwrn, Ynys Môn

 

Fis diwethaf derbyniodd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig barsel arbennig yn y post oddi wrth roddwr di-enw. Ynddo roedd casgliad difyr o luniau teuluol du a gwyn yn perthyn i hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Ar ôl astudio’r wybodaeth brin a ysgrifenwyd ar gefn y lluniau, dyma ddod i’r casgliad eu bod yn perthyn i Elizabeth [Elsie] Mary Owen o Rhyd, Talwrn, Ynys Môn a’u bod yn gofnod difyr o fywyd fferm. Hen dro nad oes modd rhoi enwau i rai o’r wynebau!

Dyma ddetholiad ohonynt. 

Crewyd yr "Archif y Mis" yma gan Elen Wyn Simpson, Archifydd


Cliciwch ar y dolennau isod i weld y dogfennau sydd wedi ymddangos fel "Archif y Mis" yn y gorffennol.

2019
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr

 

2018
Mai

 

2017
-

 

2016
-

 

2015
-

 

2014