Manylion Cyswllt

Dr Sally Harper
Ysgol Cerddoriaeth
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
01248 382181
s.harper@bangor.ac.uk

Dr Sue Niebrzydowski
School of English
Bangor University
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
01248 382111
s.niebrzydowski@bangor.ac.uk

Cyfeiriad y project ei hun:
bangorpontifical@bangor.ac.uk

Caiff unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi’r project mewn unrhyw ffordd ei annog i e-bostio bangorpontifical@bangor.ac.uk, neu gysylltu â Sally Harper neu Sue Niebrzydowski drwy lythyr neu alwad ffôn.

Rhoddion Cymorth Rhodd: mae ffurflen ar gael yma.
.