Cefnogwyr

Cynhelir yr holl ddigwyddiadau hyn gyda chymorth hael y canlynol:

Deon a’r Chabidwl Cadeirlan Bangor
Ymddiriedolaeth Addysg Cadeirlan Bangor

CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru
Ymddiriolaeth Isla Johnston
Cronfa Marc Fitch
The Plainsong and Medieval Music Society

AMARC – The Association for Manuscripts and Archives in Research Collections
Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar (IMEMS)
Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru (CAWMS)

Ymddiriolaeth Bernard Piggott

 

Yr Athro James Boulton a Mrs Margaret Boulton

Mrs Carys Gadsden
Yr Athro Jane Geddes

Dr Marian Giles Jones (er cof am Mr Alyn Giles Jones, Archifydd llawn-amser cyntaf y Brifysgol)
Yr Athro John Harper
Y Tra Pharchedig Alun J. Hawkins
Mr Daniel Huws
Mrs Margaret Jean Jones

Mrs Edna Wyn Morgan

Mr David Price
Dr Enid Pierce Roberts (1917-2010)
Mrs Margaret Roper
Yr Athro Thomas Schmidt-Beste
Yr Athro Eric Sunderland (1930-2010)

Dr Martin Wenham