Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymholiadau

Mae ymholiadau syml yn cael eu hateb yn rhad ac am ddim gan staff a gwirfoddolwyr yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig.

Mae gwasanaeth ymchwil hefyd ar gael mewn rhai amgylchiadau ar gyfer ymholiadau cymhleth a phan nad oes modd i’r unigolyn ymweld â’r adran neu gynnal yr ymchwil mewn modd arall.

Ffioedd gwasanaeth ymchwil : £15 fesul hanner awr (cyfanswm o 2 awr)

Os hoffech wneud ymholiad, ffoniwch ar (01248) 383276 neu ebostiwch archifau@bangor.ac.uk