Archifau a Chasgliadau Arbennig

Croeso i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig sy’n rhan o Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Rydym yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Ein hamcan yw sicrhau bod ein hadnoddau ar gael i bob ymchwilydd, yn rhad ac am ddim. Rydym yn brysur hyrwyddo ein casgliadau fel adnoddau gwerthfawr ar gyfer ymchwil a dysg ac yn cynnwys y gymuned gyfan yn ein gweithgareddau yn ogystal â staff a myfyrwyr oddi fewn i’r Brifysgol.

Mae ein casgliadau ar gael i’r cyhoedd ac mae modd eu gweld yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig sydd wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Archifdy yn cynnwys ystafell ddarllen ar gyfer ymchwil tawel ac ystafell addysg ar gyfer ymweliadau gan grwpiau.

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn Wasanaeth Archifau Achrededig.

Newyddion

AR GAU


Bydd yr Archifdy ar gau ar y 30ain o Dachwedd 2018 rhwng 11.45yb a 2.00yh.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.


ARDDANGOSFA PENRHYN

Mae'r arddangosfa flynyddol nawr i'w gweld yng nghoridor Siambr y Cyngor. Bydd ar agor hyd y 19eg o Ragfyr 2018.

 

Oriau agor

Llun – Gwener

  • 9.30 yb - 16.30 yh

(gyda gwasanaeth cyfyngedig rhwng 12.30 a 13.30)

Bydd modd i ddefnyddwyr aros yn yr Archifdy drwy'r dydd ond ni fydd modd i staff yr Archifdy nol dogfennau ychwanegol yn ystod yr awr rhwng 12.30 a 13.30