Archifau a Chasgliadau Arbennig

Croeso i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig sy’n rhan o Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Rydym yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Ein hamcan yw sicrhau bod ein hadnoddau ar gael i bob ymchwilydd, yn rhad ac am ddim. Rydym yn brysur hyrwyddo ein casgliadau fel adnoddau gwerthfawr ar gyfer ymchwil a dysg ac yn cynnwys y gymuned gyfan yn ein gweithgareddau yn ogystal â staff a myfyrwyr oddi fewn i’r Brifysgol.

Mae ein casgliadau ar gael i’r cyhoedd ac mae modd eu gweld yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig sydd wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Archifdy yn cynnwys ystafell ddarllen ar gyfer ymchwil tawel ac ystafell addysg ar gyfer ymweliadau gan grwpiau.

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn Wasanaeth Archifau Achrededig.

 

 

 

 

 

 

 

Newyddion

 

Arddangosfa Hedd Wyn

Eleni byddwn yn cofio Ellis Humphrey Evans o Drawsfynydd; y bardd a laddwyd ym mrwydr Passchendale ym mis Gorffennaf 1917. Dyfarnwyd Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen Bedw iddo y flwyddyn honno - wedi ei farwolaeth.

Bydd yr arddangosfa i'w gweld yng nghoridor Siambr y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau rhwng 5 Mehefin a 15 Rhagfyr 2017.

 

Oriau agor

Llun – Gwener

9.00yb - 1.00yh
2.00yh - 5.00yh