Archifau a Chasgliadau Arbennig

Croeso i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig sy’n rhan o Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Rydym yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Ein hamcan yw sicrhau bod ein hadnoddau ar gael i bob ymchwilydd, yn rhad ac am ddim. Rydym yn brysur hyrwyddo ein casgliadau fel adnoddau gwerthfawr ar gyfer ymchwil a dysg ac yn cynnwys y gymuned gyfan yn ein gweithgareddau yn ogystal â staff a myfyrwyr oddi fewn i’r Brifysgol.

Mae ein casgliadau ar gael i’r cyhoedd ac mae modd eu gweld yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig sydd wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Archifdy yn cynnwys ystafell ddarllen ar gyfer ymchwil tawel ac ystafell addysg ar gyfer ymweliadau gan grwpiau.

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn Wasanaeth Archifau Achrededig.

 

Newyddion

Llwyddiant Digideiddio

Llongyfarchiadau i Heledd Haf Williams ar ennill tystysgrif Lefel 2 gan Agored Cymru mewn “Digideiddio”. Casgliad y Werin Cymru oedd yn gyfrifol am gynnal yr hyfforddiant ar gyfer y credyd yma, a bellach mae cyfanswm o 5 gwirfoddolwr ac aelodau o staff wedi bod yn llwyddiannus.

 

 

Oriau agor

Llun – Gwener

9.00yb - 1.00yh
2.00yh - 5.00yh