Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

NODYN

Bydd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig ar gau i ddarllenwyr o ddydd Llun, 23ain o Fawrth hyd nes yr hysbysir yn wahanol. 

Fodd bynnag, mi fyddwn yn parhau i gynnal gwasanaeth ymholiadau drwy ebost. Mae modd cysylltu â ni ar archifau@bangor.ac.uk  

Cofiwch fod mesurau’r llywodraeth i reoli Covid-19 yn newid o ddydd i ddydd a gallant gael effaith ar y gwasanaeth ymholiadau yma.  

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf a newyddlen wythnosol ar gael ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Croeso

Croeso i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig sy’n rhan o Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Rydym yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Ein hamcan yw sicrhau bod ein hadnoddau ar gael i bob ymchwilydd, yn rhad ac am ddim. Rydym yn brysur hyrwyddo ein casgliadau fel adnoddau gwerthfawr ar gyfer ymchwil a dysg ac yn cynnwys y gymuned gyfan yn ein gweithgareddau yn ogystal â staff a myfyrwyr oddi fewn i’r Brifysgol.

Mae ein casgliadau ar gael i’r cyhoedd ac mae modd eu gweld yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig sydd wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Archifdy yn cynnwys ystafell ddarllen ar gyfer ymchwil tawel ac ystafell addysg ar gyfer ymweliadau gan grwpiau.

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn Wasanaeth Archifau Achrededig.

Newyddion

ER COF AM Y RHAI O'R BRIFYSGOL A FU FARW : 1914-1918

Yn ystod y misoedd diwethaf bu staff yr Archifau a'r Casgliadau Arbennig yn gweithio ar broject i ddysgu mwy am gyn Fyfyrwyr a Staff Prifysgol Bangor a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Amcan y project oedd nodi pob un o'r naw deg saith o ddynion y mae eu henwau ar y Placiau Coffa Rhyfel y tu allan i Neuadd Pritchard Jones a rhoi wynebau a straeon i'r enwau:

Er cof am y rhai o'r Brifysgol a fu farw: 1914-1918

Oriau agor

Llun – Gwener

  • 9.30 yb - 16.30 yh

(gyda gwasanaeth cyfyngedig rhwng 12.30 a 13.30)

Bydd modd i ddefnyddwyr aros yn yr Archifdy drwy'r dydd ond ni fydd modd i staff yr Archifdy nol dogfennau ychwanegol yn ystod yr awr rhwng 12.30 a 13.30