Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ailagor yr Archifau a Chasgliadau Arbennig

Mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor yn ailagor yn raddol o’r 29ain o Fedi 2020.

Dyma ein horiau agor:

Mawrth                    10yb – 12yh a 1yh – 3yh

Iau                            10yb – 12yh a 1yh – 3yh

Bydd lle i 3 ymchwilydd ar y tro gyda'r angen i fwcio lle yn yr ystafell ddarllen ac archebu dogfennau neu lyfrau prin erbyn 3yh ar y dydd Gwener yr wythnos cyn eich ymweliad.

Cysyllwch â ni ar archifau@bangor.ac.uk neu 01248 383276 cyn eich ymweliad i ni gael trafod eich gofynion.

Mae rhagor o wybodaeth am ailagor ar gael yma.

Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth ateb ymholiadau.

Croeso

Croeso i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig sy’n rhan o Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Rydym yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Ein hamcan yw sicrhau bod ein hadnoddau ar gael i bob ymchwilydd, yn rhad ac am ddim. Rydym yn brysur hyrwyddo ein casgliadau fel adnoddau gwerthfawr ar gyfer ymchwil a dysg ac yn cynnwys y gymuned gyfan yn ein gweithgareddau yn ogystal â staff a myfyrwyr oddi fewn i’r Brifysgol.

Mae ein casgliadau ar gael i’r cyhoedd ac mae modd eu gweld yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig sydd wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Archifdy yn cynnwys ystafell ddarllen ar gyfer ymchwil tawel ac ystafell addysg ar gyfer ymweliadau gan grwpiau.

Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn Wasanaeth Archifau Achrededig.

Newyddion

ER COF AM Y RHAI O'R BRIFYSGOL A FU FARW : 1914-1918

Yn ystod y misoedd diwethaf bu staff yr Archifau a'r Casgliadau Arbennig yn gweithio ar broject i ddysgu mwy am gyn Fyfyrwyr a Staff Prifysgol Bangor a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Amcan y project oedd nodi pob un o'r naw deg saith o ddynion y mae eu henwau ar y Placiau Coffa Rhyfel y tu allan i Neuadd Pritchard Jones a rhoi wynebau a straeon i'r enwau:

Er cof am y rhai o'r Brifysgol a fu farw: 1914-1918

Oriau agor

Dyma ein horiau agor o'r 29ain o Fedi 2020 ymlaen :

Mawrth                    10yb – 12yh a 1yh – 3yh

Iau                            10yb – 12yh a 1yh – 3yh