Archifau a Chasgliadau Arbennig

Croeso i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig sy’n rhan o Wasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor.

Rydym yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Ein hamcan yw sicrhau bod ein hadnoddau ar gael i bob ymchwilydd, yn rhad ac am ddim. Rydym yn brysur hyrwyddo ein casgliadau fel adnoddau gwerthfawr ar gyfer ymchwil a dysg ac yn cynnwys y gymuned gyfan yn ein gweithgareddau yn ogystal â staff a myfyrwyr oddi fewn i’r Brifysgol.

Mae ein casgliadau ar gael i’r cyhoedd ac mae modd eu gweld yn yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig sydd wedi ei leoli ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Archifdy yn cynnwys ystafell ddarllen ar gyfer ymchwil tawel ac ystafell addysg ar gyfer ymweliadau gan grwpiau.

Fideo: Archifau a Chasgliadau Arbennig. Noddwyd gan

Newyddion

Arddangosfa Hedd Wyn

Eleni byddwn yn cofio Ellis Humphrey Evans o Drawsfynydd; y bardd a laddwyd ym mrwydr Passchendale ym mis Gorffennaf 1917. Dyfarnwyd Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen Bedw iddo y flwyddyn honno - wedi ei farwolaeth.

Bydd yr arddangosfa i'w gweld yng nghoridor Siambr y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau rhwng 5 Mehefin a 15 Rhagfyr 2017.

Achrediad


Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig wedi derbyn statws achrediad ac mae’r adran bellach yn Wasanaeth Archifau Achrededig.

Oriau agor

Llun – Gwener

9.00yb - 1.00yh
2.00yh - 5.00yh