Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dogfennau a dderbyniwyd yn ddiweddar

  Mae'r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn derbyn deunydd sydd â chysylltiad thematig, daearyddol neu arall gyda'r casgliadau presennol. Hefyd, rydym yn derbyn casgliadau archifol ac arbennig gwreiddiol ac unigryw sy'n cefnogi ymchwil, dysgu ac addysgu heddiw ac yn y dyfodol ym Mhrifysgol Bangor ac yn y gymuned ehangach.

  Mae'n well gan Brifysgol Bangor pan fo'r holl archifau a chasgliadau arbennig yn cael eu rhoi fel rhoddion yn hytrach na'n cael eu hadneuo. Am ragor o wybodaeth cliciwch ar ein Telerau ac Amodau Adneuo.

  Dyma rai o'r prif gasgliadau a dderbyniwyd gan yr Archifdy yn ystod y blynyddoedd diwethaf

 • Papurau’r Athro Eric Sunderland (cyn Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor)
 • Papurau Dr Enid P. Roberts (cyn-ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg)
 • Llyfr pregethau [Saesneg], 1686-1687
 • Llythyr gan Waldo Williams yn trafod ‘Mewn Dau Gae’, 1958
 • Portffolio o luniau dyfrlliw gan Margaret Louisa Wyatt, 1883-1886
 • Casgliad o ddramâu a fu yn nwylo John Gwilym Jones (1904-1988)
 • Papurau Rachel Bromwich (1915-2010)
 • Papurau’r Barnwr Dewi Watcyn Powell
 • Adroddiadau dyddiol Streic Chwarel y Penrhyn
 • Dyddiaduron John Owen, Bronnydd, Llanfaglan
 • Papurau Ystad Caerynwch
 • Dr Peter Lloyd, m. 2015 (cyn-aelod o staff yr Ysgol Gemeg, Prifysgol Bangor)
 • Cofnodion Ysgol St. Winifred, Llanfairfechan (yn ychwanegol i ddeunyddiau a ddelir eisoes gan yr A&CA)
 • Papurau Syr Huw Wheldon, 1916-1986
 • Papurau Cynan (yn ychwanegol i ddeunyddiau a ddelir eisoes gan yr A&CA)
 • Papurau yr Athro Gwyn Thomas, 1936-2016 (cyn Athro Cymraeg, Prifysgol Bangor)
 • Thomas Richards, llyfrgellydd, 1878-1962
 • Paget Papers (yn ychwanegol i ddeunyddiau a ddelir eisoes gan yr A&CA)
 • Nansi Mary Pugh, 1918-2014
 • Dr Gwilym Pari Huws, 1894-1979 (yn ychwanegol i ddeunyddiau a ddelir eisoes gan yr A&CA)
 • J.T. Jones, 1894-1975 (yn ychwanegol i ddeunyddiau a ddelir eisoes gan yr A&CA)
 • Casgliad Tom Sherratt o Effemera Etholiadol
 • Clwb Hwylio Brenhinol Môn [Royal Anglesey Yacht Club]
 • Casgliad Nanney-Williams (yn ychwanegol i ddeunyddiau a ddelir eisoes gan yr A&CA)
 • Cofnodion Cymdeithas Ryngwladol Arthuraidd (Cangen Brydeinig) [International Arthurian Society (British Branch) Records] 1960au-1980au
 • J.O. Roberts, actor, 1932-2016
 • Enid Wyn Jones, 1909-1967