Staff

I ffonio unrhyw un o’r staff yn uniongyrchol, a fyddech mor garedig â ffonio (+44) 01248 ac ychwanegu’r manylion a roddir isod.
I anfon e-bost at unrhyw rai o'n staff yn uniongyrchol, ychwanegwch @bangor.ac.uk at y manylion a roddir isod, e.e. g.lockyer@bangor.ac.uk

Aelod Staff
Ebost
Ffôn
Swydd
Elen Wyn Simpson
382966
Pennaeth Archifau a Chasgliadau Arbennig
Ann Hughes
383276
Swyddog Archifau
Lynette Williams
383276
Archifydd
Shan Robinson s.a.robinson 382913 Swyddog Casgliadau Arbennig
Heledd Haf Williams   383276 Cynorthwyydd Archifau