Beth Sydd Ymlaen

 

Arddangosfa 2019

 

I ddathlu ymweliad yr XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol i Brifysgol Bangor yng Ngorffennaf 2019 bydd ein harddangosfa flynyddol yn canolbwyntio ar gyn-athrawon a myfyrwyr y Brifysgol ddaru ragori mewn astudiaethau celtaidd. Yn ogystal â llawysgrifau gwreiddiol, bydd llyfrau prin hefyd yn cael eu harddangos.


Darlith flynyddol yr Archifau a Chasgliadau Arbennig 2019

Bydd y ddarlith flynyddol eleni yn seiliedig ar y gwaith ymchwil y mae Gareth Huws wedi bod yn ei wneud ar ystad Penrhos (Caergybi).

Cynhelir y digwyddiad ar y 9fed o Hydref 2019 am 5.30yh ym Mhrif Ddarlithfa'r Prif Adeilad o dan y teitl, "Penrhos : Powerful women and the curious tale of a Knight, a Lord and an Honourable". Bydd y ddarlith hon yn cael ei thraddodi yn Saesneg.