Mwy amdanom ni

Mae Ysgol Busnes Bangor ym Mhrifysgol Bangor yn ysgol busnes flaenllaw ym meysydd dysgu ac ymchwil gan gynnig amrywiaeth llawn o ddisgyblaethau o lefel israddedig i ddoethurol. Rydym wedi cael ein disgrifio fel ‘Yr Ysgol sy’n meddwl Busnes’ ac fel ‘Canolfan Rhagoriaeth Arbenigol’. Mae’r ddau yn wir!

Traddodiad hir o ragoriaeth academaidd

Wedi ei sefydlu yn 1884, mae gan Prifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd sy’n parhau hyd heddiw. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, cafodd 77% o ymchwil Prifysgol Bangor ei gosod yn y ddwy haen uchaf o ran ansawdd ymchwil, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) 2017, cafodd safon Aur ei dyfarnu i Brifysgol Bangor am ddarparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Bangor oedd yr unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Enw da am ansawdd uchel ac arbenigedd

Caiff myfyrwyr eu denu at Ysgol Busnes Bangor gan ein henw da am ansawdd uchel ac arbenigedd, yn arbennig ym maes Gwasanaethau Bancio a Chyllid. Mae Bangor yn ganolfan Ewropeaidd bwysig yn y maes hwn. Mae papurau ac erthyglau gan staff ymchwil yn cael eu cyhoeddi’n rheolaidd mewn cyfnodolion amlwg a chyhoeddir eu llyfrau i gynulleidfa fyd-eang. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae ein staff wedi gwneud gwaith ymgynghorol ar lefel uchel, yn cynnwys astudiaethau polisi o bwys i lawer o sefydliadau blaenllaw, fel y Comisiwn Ewropeaidd, Banc y Byd a Thrysorlys y DU. Mae hyn i gyd wedi cyfrannu at yr Ysgol yn cael ei henwi fel un o’r 50 gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (RePEc, Ionawr 2019).

Mae Ysgol Busnes Bangor yn falch o gael ei chydnabod fel 'Canolfan Rhagoriaeth' y Chartered Banker Institute. Darganfyddwch beth mae hyn yn golygu.

Yn cynnig dimensiwn eang i ddisgyblaethau academaidd

Trwy ffurfio cysylltiadau â phrifysgolion led y byd ac ymwneud â busnes, diwydiant a sefydliadau allanol, mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnig dimensiwn eang i ddisgyblaethau academaidd, gan wella’r amgylchedd academaidd i staff a myfyrwyr. Rydym yn pwysleisio’r cysylltiadau rhwng ein pynciau a’r byd go iawn. Mae astudiaethau achos, materion cyfoes, gwaith maes a pherthnasedd ymarferol yn nodweddion pwysig yn ein graddau.

Cydnabyddiaeth proffesiynol

Mae rhai o'n modiwlau a'n rhaglenni wedi cael eu hachredu neu eu cydnabod gan gyrff proffesiynol perthnasol. Mae achrediad neu gydnabyddiaeth broffesiynol yn 'sêl cymeradwyaeth' sy'n dangos bod y corff proffesiynol yn ystyried bod gan y modiwl/rhaglen wir werth gyrfa. Gall graddedigion y modiwlau a'r rhaglenni perthnasol fod yn gymwys i'w heithrio o fodiwlau penodol rhai cymwysterau proffesiynol; ennill credydau a all gyfrannu tuag at rai cymwysterau proffesiynol; neu raddio gyda chymhwyster deuol - cymhwyster gan y corff proffesiynol ynghyd â'u gradd Prifysgol Bangor.

Darllenwch mwy amdan ein cydnabyddiaeth ac achrediadau proffesiynol.