Ymchwil Ysgol Busnes Bangor

Themau Ymchwil

Rhennir ein harbenigedd ymchwil yn dair thema ryngddisgyblaethol

Rhennir ein harbenigedd ymchwil yn dair thema ryngddisgyblaethol

Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Yn ogystal â'n themau ymchwil, rydym hefyd yn gartref i'r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Graddau Ymchwil

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnal rhaglen dra llwyddiannus i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio am raddau ymchwil, ac rydym yn gallu cynnig goruchwyliaeth yn y rhan fwyaf o feysydd pwnc yn ymwneud â busnes.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021

Yn arddangos yr ystod o astudiaethau achos effaith a gyflwynwyd gan Brifysgol Bangor o dan yr uned UoA 17 - Business and Management Studies

REF 2021 Case Study - Constraining the loyalty penalty and complexity costs in retail financial service markets

ASTUDIAETH ACHOS REF 2021 Cyfyngu ar y gosb am deyrngarwch a chostau cymhlethdod

Darparodd yr Athro Ashton yr asesiad cyntaf o'r gosb am deyrngarwch, sef sut mae cwsmeriaid ffyddlon yn talu mwy na chwsmeriaid newydd; a chostau cymhlethdod, sef sut mae darparwyr yn codi prisiau cynhyrchion cymhleth, ym marchnadoedd gwasanaethau ariannol manwerthu'r Deyrnas Unedig.

REF 2021 Case Study - Interchange payment card fees and two-sided markets

ASTUDIAETH ACHOS REF 2021 Ffioedd cyfnewid a marchnadoedd dwy-ochr: dylanwadu ar reoliad yr Undeb Ewropeaidd ar ffioedd cardiau talu

Bu i ymchwil ym Mhrifysgol Bangor gefnogi newid rheoliadol sylweddol mewn ffioedd cyfnewid a ffioedd masnachwyr cardiau talu yn yr Undeb Ewropeaidd rhwng 2013 a 2016. 

REF 2021 Case Study - Enabling effective and fast decision-making in organisations: forecasting with the Theta Method

ASTUDIAETH ACHOS REF 2021 Galluogi gwneud penderfyniadau effeithiol a chyflym mewn sefydliadau: rhagfynegi gyda'r Dull Theta

Mae ymchwil Nikolopoulos yn canolbwyntio ar ddadansoddi rhagfynegol gan ddefnyddio'r dull rhagfynegi Theta a ddatblygwyd ganddo. Mae ei ymchwil empirig ym Mhrifysgol Bangor wedi arwain at arbedion effeithlonrwydd sylweddol a gwell penderfyniadau i gwmnïau rhyngwladol trwy wella rhagolygon.

Canlyniadau REF 2021 

Trosolwg o ganlyniadau y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 

Trosolwg

Seminarau Ymchwil Ysgol Busnes Bangor

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?