Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)
Logo Academi Busnes Gogledd Cymru

Cysylltwch â ni

Cymhwysedd a Chost

Cymhwysedd

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru wedi'i chynllunio ar gyfer cwmnïau'r sector preifat yng Ngogledd Cymru. Mae'r Academi'n gweithio'n bennaf gyda busnesau o fewn y sectorau sy’n cael blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru, ac mae hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o fusnesau bach a chanolig eu maint. Mae'r sectorau'n cynnwys:

Twristiaeth a Hamdden

Bwyd a Ffermio

Adeiladu

Deunyddiau a gweithgynhyrchu

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Gwyddorau Bywyd

 

Y sector ynni a charbon isel

 

Yr economi digidol/TGCh

Y Diwydiannau Creadigol

 

Mae'r sectorau'n cynnwys amrywiaeth o wahanol gategorïau busnes, yn ogystal â sectorau sy'n bwysig yn rhanbarthol gan gynnwys:

Twristiaeth awyr agored ac actif

Gofal

Lletygarwch

Adwerthu

Gweithgynhyrchu Uwch

 

Cost

Mae pob un o'r modiwlau'n costio rhwng £150 a £250 (Dyma'r gost fesul cyfranogydd, fesul modiwl). Mae'r rhaglen hon yn cael cymhorthdal helaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a hyd at ostyngiad o 70% ar yr hyfforddiant.

Mae'r gost i'r busnes yn dibynnu ar faint y cwmni:


Nifer y staff

Y gost fesul modiwl

1–49

£150

50–249

£200

250+

£250

Mae'r gost yn cynnwys:

Y Dadansoddiad Strategol o'r Busnes: 2 x diwrnod llawn o hyfforddiant trwy brofiad ym Mhrifysgol Bangor; ymweliadau mentora â'ch gweithle chi; mynediad at yr holl ddeunyddiau dysgu; cinio a lluniaeth yn ystod y diwrnodau hyfforddi.

Modiwlau Cam Dau : 3 x diwrnod llawn o hyfforddiant trwy brofiadau ym Mhrifysgol Bangor; cymorth tiwtor; mynediad at yr holl ddeunyddiau dysgu; cinio a lluniaeth yn ystod y diwrnodau hyfforddi.

Os hoffech gymryd rhan yn y project ond mae gennych chi gwestiynau ynglyn â chymhwysedd neu'r gost, cysylltwch ag nwba@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 382475

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF