Cadw llygaid ar stociau ar y farchnad stoc

Ysgol Busnes Bangor

Ysgol busnes flaenllaw sy'n cynnig amrywiaeth llawn o ddisgyblaethau o lefel israddedig i ddoethurol.

Hen Goleg, Ysgol Busnes Bangor

Neges gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro Bruce Vanstone Amdanom Ni

Mae Ysgol Busnes Bangor yn ysgol flaenllaw sy'n canolbwyntio ar addysgu ac ymchwil. Rydym yn cynnig rhaglenni gradd ar draws ystod eang o ddisgyblaethau academaidd o lefel israddedig ac ôl-raddedig hyd at ddoethuriaeth.

Cewch eich addysgu gan staff academaidd sy'n arbenigwyr yn eu maes ac y mae eu hymchwil yn cyfrannu at ddatblygu polisi, hyrwyddo eu disgyblaethau, a hyd yn oed arwain at gwell dealltwriaeth o fusnes. Mae ein staff academaidd o'r radd flaenaf yn defnyddio eu hymchwil i lywio eu haddysgu, gan helpu i sicrhau eich bod yn barod iawn i lwyddo ym myd esblygol busnes byd-eang.

Rwy'n eich gwahodd i ymuno â'r gymuned gyffrous a bywiog sydd yma yn Ysgol Busnes Bangor, ac rwy’n edrych ymlaen i weithio gyda chi i liwio eich gyrfa ar gyfer y dyfodol.

Themâu Ymchwil

Mae ein arbennigedd ymchwil wedi ei rannu i'r tri themau rhyngddisgyblaethol hyn:

Themâu Ymchwil

Mae ein arbennigedd ymchwil wedi ei rannu i'r tri themau rhyngddisgyblaethol hyn:

Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Cyfrifiadureg

Ein Cyfleusterau ac Adnoddau

Mae Ysgol Busnes Bangor wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau ac adnoddau o ansawdd uchel i gefnogi a hyrwyddo profiad dysgu ymysg myfyrwyr.  

Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor, Bangor LL57 2DG

Cysylltwch

Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor, Bangor LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?