Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)
Logo Academi Busnes Gogledd Cymru

Cefnogaeth i fusnesau Gogledd Cymru

Sesiynau cymorth Mentor Busnes Grŵp

Ymunwch â'n Hangout Academi ar-leinsy'n drafodaeth grŵp wedi'i hwyluso ar bob agwedd ar fusnes, effeithiau Covid 19 a sut gall ABGC gefnogi adferiad.

Dyddiadau

 • 8, 15, 22 a 29 Mehefin
 • 6, 13, 20 a 27 Gorffennaf

Sesiynau rhyngweithiol ar-lein

Mapio Ffordd Bunes yn ystod COVID-19 a Thu Hwnt' gyda Chris Walker

Dyddiadau

 • 9, 16, 23 a 30 Mehefin
 • 7, 14, 21 a 28 Gorffennaf

Mae NWBA bellach yn darparu'r cwrs Dadansoddi Busnes Strategol (SBA) ym mis Mehefin.

Wedi'i gyflwyno fel chwe sesiwn 2 awr:

 • 3 x sesiwn bore Mawrth (yn debygol o fod yn 09:30 - 11:30)
 • 3 x bore Gwener (yn debygol o fod yn 09:30 -11: 30)
 • Dydd Mawrth 2 Mehefin Strategaeth Fusnes a Mapio Ffordd
 • Dydd Mawrth 9 Mehefin Gweithrediadau a Rheolaeth Ariannol
 • Dydd Mawrth 16 Mehefin Cyfathrebu a Datblygu Pobl
 • Gwe 19 Mehefin Marchnata, Chyflwyniad Busnes Diagnostig a
 • Gwe 26 Mehefin Cyfarfod Mentor ar-lein
 • Gwe 3ydd Gorffennaf Cyflwyniad Busnes / Trafodaeth Broffesiynol

Cysylltwch â nwba@gllm.ac.uk i archebu unrhyw un o'n sesiynau.

Cysylltwch â ni

Newyddion

Digwyddiadau

Trydar

Academi Busnes Gogledd Cymru

Tybed sut mae mynd â'r cwmni i'r cam nesaf?

Meddwl sut i ymateb i heriau'r diwydiant a'r amgylchedd?

Gallwn helpu trawsnewid eich busnes trwy roi'r arfau i chi allu newid pethau.

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn cynnig rhaglen ymarferol o gyrsiau byr sydd wedi'u cynllunio i amddiffyn eich busnes at y dyfodol.

Caiff holl hyfforddiant yr academi ei ddarparu gan ymarferwyr profiadol trwy broses ddysgu ryngweithiol, gan weithio gyda grwpiau bach o bobl.

Cymrwch olwg ar ein fideo

Cam 1

Dadansoddiad Busnes Strategol

Yn ystod y cwrs hwn, bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn dysgu'r sgiliau a'r dulliau angenrheidiol i gefnogi a rheoli busnes a gweithlu sy'n tyfu. Bydd y cwrs deuddydd grymus hwn, Dadansoddi Busnes Strategol, yn rhoi hyder ichi reoli newid trwy ganolbwyntio ar heriau a chyfleoedd yn eich busnes eich hun.

Mae Dadansoddiad Busnes Strategol yn broses ddysgu ymarferol a rhyngweithiol a gaiff ei chyflwyno dros ddau ddiwrnod yn y dosbarth a hyd at 6 awr o fentora ar y safle gan un o'r ddau ymgynghorydd profiadol sydd gennym. Yn ystod yr amser hwn cewch eich cyflwyno i'r offer cynllunio a ddefnyddir gan gwmnïau hynod lwyddiannus ledled y byd i ddatblygu a gweithredu eu strategaethau busnes.

Cam 2

Cyfres o gyrsiau sy'n mynd i'r afael â'r diffyg sydd o ran sgiliau penodol mewn busnes. Mae cyrsiau hyfforddi unigol yn rhedeg dros 3 diwrnod llawn ac maent wedi'u cynllunio i wella perfformiad o ran rheoli a gweithredu eich busnes. Mae ein cyrsiau'n cynnwys:

 • Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Cyllid
 • Rheoli Projectau
 • Rheoli Timau
 • Cynaliadwyedd
 • Cyfathrebu Marchnata Integredig

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Ein Partneriaid

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn broject cydweithredol. Mae'n gyfle i fusnesau ledled y gogledd droi at dalentau, sgiliau ac arbenigedd cyfun Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndwr Wrecsam a Choleg Cambria.

Costau

£150 - £250 y pen, gan ddibynnu ar faint y busnes. Ariennir y rhaglen yn rhannol hyd at 70% gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, sy'n golygu bod gostyngiadau mawr i'r rhai sy'n cyfranogi.

Nifer y gweithwyr Cost y cwrs
Bach (1 - 49) £150
Canolig (50 - 249) £200
Mawr (dros 250) £250

Cewch fwy o wybodaeth ar brif wefan Academi Busnes Gogledd Cymru.

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF