Logo Academi Busnes Gogledd Cymru

Dyddiadau Cyrsiau

Cam un

Dadansoddi Busnes Strategol

 • Chwefror 11 a 25, 2020

Cam Dau

Rheoli Projectau yn y Gweithle

 • Ionawr 30, 6 & 13 Chwefor, 2020

Cyllid i Reolwyr

 • Chwefror 5, 12 a 26, 2020

Rheoli Timau

 • Chwefror 27, Mawrth 5 a 12, 2020

Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol (dyddiau hanner)

 • 3, 10, 17 a 24 Mawrth, 2020

Cysylltwch â ni

Newyddion

Digwyddiadau

Trydar

Academi Busnes Gogledd Cymru

Tybed sut mae mynd â'r cwmni i'r cam nesaf?

Meddwl sut i ymateb i heriau'r diwydiant a'r amgylchedd?

Gallwn helpu trawsnewid eich busnes trwy roi'r arfau i chi allu newid pethau.

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn cynnig rhaglen ymarferol o gyrsiau byr sydd wedi'u cynllunio i amddiffyn eich busnes at y dyfodol.

Caiff holl hyfforddiant yr academi ei ddarparu gan ymarferwyr profiadol trwy broses ddysgu ryngweithiol, gan weithio gyda grwpiau bach o bobl.

Cymrwch olwg ar ein fideo

Cam 1

Dadansoddiad Busnes Strategol

Yn ystod y cwrs hwn, bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn dysgu'r sgiliau a'r dulliau angenrheidiol i gefnogi a rheoli busnes a gweithlu sy'n tyfu. Bydd y cwrs deuddydd grymus hwn, Dadansoddi Busnes Strategol, yn rhoi hyder ichi reoli newid trwy ganolbwyntio ar heriau a chyfleoedd yn eich busnes eich hun.

Mae Dadansoddiad Busnes Strategol yn broses ddysgu ymarferol a rhyngweithiol a gaiff ei chyflwyno dros ddau ddiwrnod yn y dosbarth a hyd at 6 awr o fentora ar y safle gan un o'r ddau ymgynghorydd profiadol sydd gennym. Yn ystod yr amser hwn cewch eich cyflwyno i'r offer cynllunio a ddefnyddir gan gwmnïau hynod lwyddiannus ledled y byd i ddatblygu a gweithredu eu strategaethau busnes.

Cam 2

Cyfres o gyrsiau sy'n mynd i'r afael â'r diffyg sydd o ran sgiliau penodol mewn busnes. Mae cyrsiau hyfforddi unigol yn rhedeg dros 3 diwrnod llawn ac maent wedi'u cynllunio i wella perfformiad o ran rheoli a gweithredu eich busnes. Mae ein cyrsiau'n cynnwys:

 • Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Cyllid
 • Rheoli Projectau
 • Rheoli Timau
 • Cynaliadwyedd
 • Cyfathrebu Marchnata Integredig

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Ein Partneriaid

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn broject cydweithredol. Mae'n gyfle i fusnesau ledled y gogledd droi at dalentau, sgiliau ac arbenigedd cyfun Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndwr Wrecsam a Choleg Cambria.

Costau

£150 - £250 y pen, gan ddibynnu ar faint y busnes. Ariennir y rhaglen yn rhannol hyd at 70% gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, sy'n golygu bod gostyngiadau mawr i'r rhai sy'n cyfranogi.

Nifer y gweithwyr Cost y cwrs
Bach (1 - 49) £150
Canolig (50 - 249) £200
Mawr (dros 250) £250

Cewch fwy o wybodaeth ar brif wefan Academi Busnes Gogledd Cymru.

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF