Cefnogi Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeeg

Rhan bwysig o waith Canolfan Bedwyr ydy sicrhau fod myfyrwyr sy'n dewis modiwlau a chyrsiau cyfrwng Cymraeg y Brifysgol yn derbyn pob cefnogaeth.

Mae'r gefnogaeth helaeth sydd ar gael wedi'i hamlinellu mewn llyfryn sy'n cael ei dosbarthu i staff yn yr ysgolion academaidd.

Cliciwch ar y ddelwedd i weld y llyfryn ac i ddarllen am y gefnogaeth eang sydd ar gael ym Mhrifysgol Bangor.

pdf