Cyrsiau Datblygu Proffesiynol – Agored i Bawb

Mae’r ganolfan yn cynnig rhaglen lawn ac amrywiol o gyrsiau a gweithdai datblygu proffesiynol.

Cewch restr yma o’r cyrsiau sydd wedi cael eu trefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf.

Os hoffech drafod y posibilrwydd o gynnal rhai o’r cyrsiau hyn yn eich gweithle cysylltwch â Chanolfan Bedwyr.