Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhestr Staff Canolfan Bedwyr

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Dr Llion Jones +44 1248 388054 Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Eirian Jones +44 1248 383293 Rheolwr Swyddfa a Busnes
Linda Edwards +44 1248 382038 Cynorthwyydd Gweinyddol
Polisi a Datblygu
Dr Lowri Angharad Hughes +44 1248 388697 Pennaeth Polisi a Datblygu
Eleri Hughes +44 1248 388558 Prif Diwtor
Elen Davies +44 1248 388769 Tiwtor Iaith
Siân Esmor +44 1248 383247 Tiwtor Iaith
Eryl Jones +44 1248 383242 Tiwtor Iaith
David Stephen Parry +44 1248 383293 Ymchwilydd Project ARFer
Jenny Pye +44 1248 382847 Tiwtor Iaith
Lois Roberts +44 1248 388247 Swyddog Cangen Prifysgol Bangor, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Arwel Tomos Williams +44 1248 388590 Swyddog Ymchwil Project ARFer
Dr Nia Heledd Williams +44 1248 383247 Tiwtor Iaith
Cyfieithu
Ifan Prys +44 1248 383253 Pennaeth Cyfieithu
Dawi Griffiths +44 1248 382037 Cyfieithydd
Bethan Gwyn +44 1248 388513 Cyfieithydd
Catrin Jones +44 1248 383027 Prif Gyfieithydd ar y pryd
Gorwel Roberts +44 1248 382036 Cyfieithydd
Gareth Siôn +44 1248 388009 Cyfieithydd
Nia Wyn +44 1248 382676 Cyfieithydd
Technolegau Iaith
Yr Athro Delyth Prys +44 1248 382800 Pennaeth Technolegau Iaith
Dr Tegau Andrews +44 1248 388618 Terminolegydd Addysg Uwch ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
David Chan +44 1248 382884 Peiriannydd Meddalwedd
Dewi Bryn Jones +44 1248 383245 Peiriannydd Meddalwedd
Catrin Owen +44 1248 382067 Terminolegydd Cynorthwyol
Gruff Prys +44 1248 383559 Terminolegydd
Stefano Ghazzali +44 1248 388226 Lladmerydd Technoleg a Systemau
Mr Stephen Russell Datblygwr Meddalwedd
Dr Gareth Watkins Technolegydd Testun
Mr Tom Williams Terminolegydd dan Hyfforddiant