Mrs Delyth Prys

Pennaeth Technolegau Iaith

Delyth Prys

Pennaeth Uned Technolegau Iaith

Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr

E-bost: d.prys@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 (0)1248 382800

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG