Dr Tegau Andrews

Terminolegydd

Dr Tegau Andrews

Rheolwr a therminolegydd y Gwasanaeth Termau Addysg Uwch

Uned Technolegau Iaith,

Prifysgol Bangor

+44 (0)1248 388618

t.andrews@bangor.ac.uk