Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i dysgucymraeg.cymru Gogledd Orllewin

Dros y 40 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Bangor wedi datblygu rhaglen strwythuredig ac effeithiol a threfnus i oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

Mae degau o filoedd o fyfyrwyr wedi elwa o’r cyfuniad o gyrsiau wedi eu graddio’n ofalus, tiwtoriaid hynod brofiadol ac ymrwymedig a gwasanaethau cefnogi o’r radd flaenaf.

I gofrestru ewch i Dysgu Cymraeg GO a dilyn dolen 'dod o hyd i gwrs' neu mae croeso i chi gysylltu efo ni, ffoniwch 01248 383928 neu anfonwch e-bost at dysgucymraeg@bangor.ac.uk