Chwilio am gwrs

I ffeindio cwrs ar gyfer Ionawr 2018 cliciwch yma.

Rhaglen o gyrsiau

Croeso i dysgucymraeg.cymru Gogledd Orllewin

I gofrestru ewch i www.dysgucymraeg.cymru a dilyn dolen 'dod o hyd i gwrs' neu mae croeso i chi gysylltu efo ni, ffoniwch 01248 383928 neu anfonwch e-bost at dysgucymraeg@bangor.ac.uk

Ein cyrsiau

Rydym ni’n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau sy’n cynnig llwybr dilyniant eglur i’r dysgwr o un lefel i’r nesa:

Dan ni’n cynnig cwrs SuperWlpan bum-niwrnod-yr wythnos ym Mangor fydd yn mynd â dechreuwyr pur trwy lefel Mynediad a Sylfaen mewn tri mis (Hydref – Rhagfyr), wedi’i ddilyn gan gwrs Super-Pellach dri-diwrnod-yr wythnos fydd yn mynd â dysgwyr at ddiwedd lefel Canolradd erbyn Mehefin.

Mae cyrsiau’n dechrau tua diwedd Medi, gyda rhai cyrsiau dechreuwyr ychwanegol ym mis Ionawr.

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ynghylch y lefel fwyaf priodol i chi, ffoniwch ni ar 01248 382752.