Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ICE-1001:
Professional Perspectives

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Joseph Mearman

Amcanion cyffredinol

This module aims to provide:

 • a grounding in the fundamental skill of scientific writing.
 • an awareness of the professional, legal and ethical environment the student is working in.
 • practical skills in creating appropriate documents for their field.
 • an appreciation of continuing professional development and learning after the student graduates.

Cynnwys cwrs

Indicative content includes:

 • Western normative ethics.
 • BCS / IET Codes of Conduct
 • Information Retrieval
 • Library/internet searching
 • Scientific writing.
 • CPD
 • Career Planning

Meini Prawf

ardderchog

Equivalent to the range 70%+. Assemble critically evaluated, relevent areas of knowledge and theory to constuct professional-level solutions to tasks and questions presented. Is able to cross-link themes and aspects to draw considered conclusions. Presents outputs in a cohesive, accurate, and efficient manner.

da

Equivalent to the range 60%-69%. Is able to analyse a task or problem to decide which aspects of theory and knowledge to apply. Solutions are of a workable quality, demonstrating understanding of underlying principles. Major themes can be linked appropriately but may not be able to extend this to individual aspects. Outputs are readily understood, with an appropriate structure but may lack sophistication.

trothwy

Equivalent to 40%. Uses key areas of theory or knowledge to meet the Learning Outcomes of the module. Is able to formulate an appropriate solution to accurately solve tasks and questions. Can identify individual aspects, but lacks an awareness of links between them and the wider contexts. Outputs can be understood, but lack structure and/or coherence.

Canlyniad dysgu

 1. Make effective use of information from a range of appropriate sources.

 2. Undertake thorough research and document findings in a scientific manner.

 3. Communicate findings/results/information using appropriate standards and tools.

 4. Appreciate about the legal, social, ethical issues and professional practices associated with the field of study.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Peer-Assessed Research Report 25
Ethics Essay 20
Group Presentation 30
Career Development Plan 25

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Private study including individual assessments.

98
Group Project

Group presentation preparations.

30
Tutorial

Tutorial for assessment assistane and group work.

48
Lecture

Traditional Lecture (1 hour x 24 weeks)

24

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Plan, budget, organise and manage people and resources;
 • Agree objectives and work plans with individuals;
 • Access and synthesize information and literature sources;
 • Use both verbal and written communication skills to different target audiences;
 • Communicate proposals persuasively and respond positively to feedback;
 • Have an appreciation of moral, ethical, financial and environmental issues that may need to be considered when practicing as an engineer.¬†
 • Problem solving strategies
 • Recognise legal, social, ethical & professional issues
 • Knowledge and understanding of commercial and economic issues
 • Knowledge and/or understanding of appropriate scientific and engineering principles
 • Recognise risk/safety for safe operation of computing equipment
 • Deploy tools effectively
 • Work as a member of a development team
 • Knowledge and understanding of mathematical principles
 • Knowledge and understanding of computational modelling
 • Specify, deploy, verify and maintain computer-based systems
 • Principles of appropriate supporting engineering and scientific disciplines

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Talis Reading list

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: