Gwneud Cais

Dulliau eraill o ymgeisio

Weithiau nid yw eich llwybr i'r Brifysgol yn un draddodiadol. Dyma fwy o ddulliau ymgeisio...

Weithiau nid yw eich llwybr i'r Brifysgol yn un draddodiadol. Dyma fwy o ddulliau ymgeisio...

Grŵp o fyfyrwyr yn mwynhau'r haul a thynnu hunlun ar y traeth

Wedi gwneud Cais?

Gallwch gadw llygaid ar eich cais ar 'UCAS Hub'. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar y 'Hub' a byddwch yn gallu derbyn neu wrthod y cynigion.

Dim ond pan fyddwch wedi derbyn eich holl benderfyniadau y gallwch ymateb.

Mathau o atebion y gallwch chi eu gwneud yw Derbyn Cadarn (Firm Acceptance) a Derbyn Wrth Gefn (Insurance Acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ateb yn gynnar ym mis Mai.

Cewch fwy o wybodaeth yn ein hwb Ymgeisywr.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?