Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Pryd?

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais drwy UCAS, byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen UCAS. Byddwn yn eich gwahodd i ddod i ddiwrnod ymweld UCAS. Bydd costau teithio hyd at £50 ar gael i helpu tuag at gost eich ymweliad.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiwrnodau ymweld UCAS, anfonwch e-bost atom yn: csee@bangor.ac.uk.